Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Μειώνεται σε 5ετία ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στον ΟΤΑ διορισμού για τη Δημοτική Αστυνομία - 5 έτη η άδεια άνευ αποδοχών και για τους υπαλλήλους ΟΤΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις» υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις που δεν συμπεριλαμβανόταν στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με μία από αυτές να αφορά άμεσα την υπηρεσία μας: Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στον ΟΤΑ διορισμού μειώνεται από 8 σε 5 έτη!

Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 του σχεδίου νόμου προτείνεται:

Άρθρο 14
Μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου

Η παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3731/2008 (Α' 26) τροποποιείται ως εξής:
«Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορεί να μεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου, αν δεν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.».

Έτσι, εκτός απροόπτου, δηλαδή αν δεν αλλάξει κάτι στη συζήτηση στη Βουλή, που το θεωρούμε τελείως απίθανο, σύντομα ο χρόνος μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών σε άλλον ΟΤΑ θα μειωθεί στα 5 έτη, αναμφισβήτητα μία θετική εξέλιξη.

Θυμίζουμε ότι το παρόν θέμα είχε τεθεί από το Σ.Δ.Α.Α. σε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και ήταν ένα από τα θέματα στο οποίο συμφωνούσαν και τα 9 τότε μέλη του Δ.Σ., και είχε συνυπογραφεί και από το Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Πειραιά.

Επίσης από την ιστοσελίδα του Σ.Δ.Α.Θ. πληροφορούμαστε ότι αυξάνεται η άδεια άνευ αποδοχών σε 5 έτη και για τους υπαλλήλους ΟΤΑ, ρύθμιση που αναμενόταν, καθώς εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί οι υπάλληλοι ΟΤΑ στη σχετική διάταξη του μεσοπρόθεσμου για τους υπαλλήλους του δημοσίου.

Άρθρο 5
Διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές υπαλλήλων ΟΤΑ

Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3584/2007 (Α' 143), αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών».

Για να δείτε το σχέδιο νόμου, όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή, κάντε κλικ εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου