Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Σύσταση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες. Τι ισχύει για τη Δημοτική Αστυνομία

Με την απόφαση υπ' αριθμόν 36610 (ΦΕΚ Β' 2700/2012) του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκε η Σύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες. Δημιουργούνται συνολικά 12 Πειθαρχικά Συμβούλια για τις 10 Περιφέρειες τη χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου δημιουργούνται δύο κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια με αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους των ΟΤΑ που υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4057/2012, ως εξής:

Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο: Δήμος Αθηναίων
Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο: Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και ΟΤΑ Α΄ Βαθμού των νομών Αττικής (πλην του Δήμου Αθηναίων), Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου.
Ως έδρα τους ορίζεται το κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Αττικής στην Αθήνα.

Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας, τονίζουμε ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγεται και αυτό στα παραπάνω Πειθαρχικά Συμβούλια, και ότι με το Νόμο 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» καταργήθηκε κάθε γενική ή ειδική διάταξη που προέβλεπε τη δημιουργία Ειδικών Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως αυτή του ν. 3731/2008 (ά.2, παρ.3).

Περαιτέρω, με την υπ' αριθμόν 3805/4.2.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκε η στελέχωση των Συμβουλίων αυτών. Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζονται ως μέλη:

Α’ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Γεωργία Χαμοπούλου, Πρωτοδίκη Δ. Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Πλίτση, Πρωτοδίκη Δ. Δ.
β) Σταύρο Σπυρόπουλο, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., με αναπληρώτρια την Ειρήνη Γαρδικιώτη, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.
γ) Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Πολυμερόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Μαρία Δενδρινού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια τη Μαρία Αναστοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ της ίδιας Περιφέρειας.

Σχόλιο: Από τη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων (προΐσταται πρωτοδίκης και μετέχουν ένας δικαστής από το Νομικό Συμβούλιο και ένας προϊστάμενος υπηρεσίας από τους ΟΤΑ) γίνεται κατανοητό σε όλους η σοβαρότητα που δίνει το κράτος σε αυτά. Από την άλλη, αυτοί που για δικούς τους συντεχνιακούς λόγους προσπαθούν με ψεύτικα επιχειρήματα να σας πείσουν την ανάγκη δημιουργίας Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τη Δημοτική Αστυνομία, ας αντιληφθούν ότι το θέμα έχει κλείσει.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις:
Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου