Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Παρέμβαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου για το θέμα της δημοτικής αστυνομίας

Να πάρει θέση η δημοτική αρχή, προβαίνοντας και στις απαιτούμενες ενέργειες, αναφορικά με τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν αποδοθεί στην δημοτική αστυνομία, ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου.

Με έγγραφο προς τον Δήμαρχο Στάθη Κουσουρνά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εργαζομένων στον Δήμο επισημαίνουν τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν λόγω έλλειψης προσωπικού μέσων και πόρων για την εκτέλεση καθημερινά και επί 24ωρου βάσεως όλων των αρμοδιοτήτων που έχουν επωμιστεί οι δημοτικοί αστυνόμοι. Παράλληλα ζητούν από τη δημοτική αρχή να εισάγει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, και να ενημερώσει την ΠΕΔ, την ΚΕΔΕ και τα αρμόδια Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε,
Ενημερωθήκαμε από την Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας για την πίεση που ασκείται τελευταία από διάφορους φορείς (Εισαγγελέα, Ελληνική Αστυνομία, κτλ.) για την καθημερινή ανάπτυξη της υπηρεσίας επί 24ωρου βάσεως, προκειμένου να καλύψει αποκλειστικά όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο αρθ. 1, παρ.1 του Ν. 3731/08.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι αυτή η πίεση προκύπτει από την έλλειψη προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά και γιατί ο Δήμος Ρόδου επιβαρύνεται από την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και παρ. 3α του Ν.3731/2008 που αναφέρει ότι: “Σε όσους Δήμους ή Κοινότητες έχει συσταθεί με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτική Αστυνομία, η οποία στελεχώνεται με προσωπικό που υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1”.

Όμως Θεωρούμε απαράδεκτη την έκδοση της υπ. αριθμ. 4152/08-05-12 διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Φ. Χατζημιχάλη με την οποία επιβάλλεται στην Δημοτική Αστυνομία Ρόδου να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) και η οποία πράξη εκδόθηκε χωρίς την άποψη του Δήμου Ρόδου (Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδική προϋπόθεση ότι αυτή στελεχώνεται με περισσότερους από πενήντα (50) δημοτικούς αστυνομικούς.

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτό το βάρος, για τον απλούστατο λόγο ότι το προσωπικό της, δεν επαρκεί μετά την έκδοση του Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπου οι δέκα (10) πρώην Δήμοι: α. Ρόδου, β. Νότιας Ρόδου, γ. Πεταλούδων, δ. Λινδίων, ε. Καμείρου, στ. Καλλιθέας, ζ. Αφάντου, η. Ιαλυσού, θ. Ατταβύρου και ι. Αρχαγγέλου, συνενώνονται σε έναν ενιαίο Δήμο, με έδρα τη Ρόδο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Δ.Ρ. (ΦΕΚ Γ’ 451/18-05-2012) ασκεί όλες τις αρμοδιότητες σε ένα νησί 1.401 τετραγωνικών χιλιομέτρων με πληθυσμό 117.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Από τη μια μέρα στην άλλη, εξαιτίας αυτής της αλλαγής, ασκούνται αρμοδιότητες από συναδέλφους σε Δημοτικά Αστυνομικά Τμήματα που στελεχώνονται από μόλις έναν ή δύο δημοτικούς αστυνομικούς.

Γίνεται βεβαίως αντιληπτό ότι η αλλαγή των πρώην Δήμων (από Καποδιστριακούς σε Καλλικρατικούς) δεν συνεπάγεται και αλλαγή στην δύναμη του προσωπικού ή των μέσων. Έτσι, με την υπάρχουσα δύναμη προσωπικού(106 δημ.αστυνόμοι), αυτό σημαίνει ένας δημοτικός αστυνομικός ανά περίπου 1206 κατοίκους και με τη δύναμη τριών περιπολικών που διαθέτουμε στο νησί αντιστοιχεί ένα περιπολικό ανά περίπου 39000 κατοίκους.

Κατά συνέπεια είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν όλοι, όταν και όπου χρειάζεται, ιδίως κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου (Μάιος-Οκτώβρης) που ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αερολιμενικού τμήματος του αεροδρομίου «Διαγόρας» μόνο τον Αύγουστο του 2012 ήρθαν στην Ρόδο 344.276 τουρίστες.

Πρόσφατα εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 506/2010 και 2599/2011 αποφάσεις του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στις οποίες κρίνεται μη νόμιμη η μεταβίβαση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ανάλογων αρμοδιοτήτων χωρίς την μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, όπως ορίζεται από το άρθρο 102 του Συντάγματος « κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά η περιφερειακά όργανα του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων». Στην περίπτωση του Δήμου Ρόδου ουδέποτε υπήρξε μεταφορά αντίστοιχων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, χρήματα κτλ.) για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

Από την παραπάνω συνολική δύναμη της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας δηλαδή εκατόν έξι (106) δημοτικοί υπάλληλοι με ειδικότητα Δημοτικού Αστυνομικού, αριθμός που προέκυψε με την συνένωση των δέκα (10) πρώην Δήμων του νησιού, από αυτούς, είκοσι ένας (21) υπάλληλοι, απασχολούνται σε άλλες Διευθύνσεις του Δήμου μας ή ακόμα και σε άλλους Δήμους εκτός του νησιού καθώς και κάποιοι διανύουν μακράς διάρκειας άδειες (άνευ αποδοχών, ανατροφής, κτλ.).

Από τους υπόλοιπους, οκτώ (8) αποτελούν την ιεραρχία της υπηρεσίας (Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Υποδιευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων) και οι εναπομείναντες καλούνται να καλύψουν τις βάρδιες του προσωπικού από τις 07.00 έως τις 22.00 καθημερινώς, Κυριακές – αργίες. Επίσης, όπως γνωρίζετε, διατίθεται προσωπικό της υπηρεσίας για τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, ώρες 20.00-04.00 για τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου.

Να επισημάνουμε ότι, για την απασχόληση αυτού του προσωπικού, για του μήνες Ιούνιο - Δεκέμβριο 2012, δεν έχουν καταβληθεί ακόμη, οι νόμιμες κατά περίπτωση οικονομικές προσαυξήσεις.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, σας επισημαίνουμε ότι, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (έλλειψη προσωπικού, μέσων και πόρων) είναι αδύνατη η λειτουργία της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας καθημερινώς και επί 24ωρου βάσεως σε όλο το νησί της Ρόδου και η αποκλειστική άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο αρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3731/08.

Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η Δημοτική Αρχή να προβεί σε άμεσες ενέργειες και να αντιδράσει, εισάγοντας το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο , ενημερώνοντας ταυτόχρονα την Π.Ε.Δ., την Κ.Ε.Δ.Ε. και τα αρμόδια Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι παλεύουμε για :
Επανακαθορισμό και αποποινικοποίηση αρμοδιοτήτων.

Πλήρη εναρμόνιση της νομοθεσίας για τη Δημοτική Αστυνομία με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων .
ΟΧΙ σε σενάρια αλλαγής του θεσμικού ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας ως υπηρεσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όχι στις επιπόλαιες φωνές και στις υπόγειες διεργασίες για υπαγωγή της υπηρεσίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Όχι σε σκέψεις για οποιαδήποτε είδους οπλισμού!
Όχι στο ειδικό πειθαρχικό Συμβούλιο για τη Δημοτική Αστυνομία.
Υπαγωγή των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης-ανθυγιεινής εργασίας .
Πρόβλεψη χορήγησης χρηματικής αποζημίωσης για τις περιπτώσεις που δεν έχουν χορηγηθεί οι προβλεπόμενες στολές.

Όχι στις προθέσεις του υπουργείου για δήθεν «αναβάθμιση» της Δημοτικής Αστυνομίας με παράλληλη μετατροπή των υπαλλήλων σε κυνηγούς παραβάσεων. Όχι στα επικίνδυνα σενάρια «ανταποδοτικότητας» ανάλογα με τα εισπραχθέντα πρόστιμα. Όχι στη μετατροπή της υπηρεσίας σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Κ.λ.π.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Φώτης Μπακίρης
Η Γεν. Γραμματέας
Μίκα Κελεπέρα»

Πηγή: http://www.rodiaki.gr/article.php?id=239383&catid=5&maincatid=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου