Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΟΕ-ΟΤΑ για την τραγική κατάσταση του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μετά το PSI και την οικονομική κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 814
Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Δ. κ. Μιχάλη Κούτρα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ., αλλά και η μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην εξόφληση των οφειλών του Ταμείου (Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στους ασφαλισμένους.


Συγχρόνως, υπήρξε και αναλυτική ενημέρωση για την περιουσιακή κατάσταση του Ταμείου μέχρι τις 4-5-2012 μετά την εφαρμογή του PSI.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ενημέρωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Δ. κ. Μιχάλη Κούτρα είναι:

Α. Οι οφειλές στους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
 • Έχουν εκκαθαρισθεί δαπάνες για το 2011 ποσού 740.000 ευρώ. Αναμένεται η έκδοση του Επιτροπικού Εντάλματος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Βρίσκονται υπό εκκαθάριση δαπάνες για το 2011 ποσού 200.000 ευρώ. Θα γίνει αίτημα για την έκδοση Επιτροπικού Εντάλματος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Εκκρεμούν αιτήματα των ασφαλισμένων για το 2011 ποσού 1.800.00 ευρώ. Τα οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί.
 • Εκκρεμούν αιτήματα των ασφαλισμένων για το 2012 ποσού 1.500.000 ευρώ. Τα οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί.

Β. Η περιουσιακή κατάσταση του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.-Ο.Π.Α.Δ. όπως έχει διαμορφωθεί στις 4 Μαΐου 2012.
 • Αξία Κοινού Κεφαλαίου πριν το PSI 636.303.648,30 ευρώ.
 • Αξία Κοινού Κεφαλαίου μετά το PSI 351.730.608,67 ευρώ.
 • Αξία Κοινού Κεφαλαίου αν ρευστοποιηθεί σήμερα 195.568.470,44 ευρώ.
 • Αξία Ομολόγων που αγοράστηκαν με εντολή του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. πριν το PSI 60.000.000 ευρώ.
 • Αξία Ομολόγων που αγοράστηκαν με εντολή του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μετά το PSI 32.750.497 ευρώ.
 • Αξία Ομολόγων που αγοράστηκαν με εντολή του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ αν ρευστοποιηθούν σήμερα 15.946.972 ευρώ.
 • Σύνολο αξίας περιουσίας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 348.4814.105 ευρώ.
 • Σύνολο αξίας περιουσίας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. αν ρευστοποιηθεί σήμερα 211.515.262 ευρώ.

Επίσης, ενημερωθήκαμε για την καθημερινή πίεση που ασκείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Ταμείου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την καταβολή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισφορών του Ταμείου προκαταβολικά.

Η μόνη δέσμευση που ανέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 να έχουν εξοφληθεί οι οφειλές του Ταμείου στους ασφαλισμένους που σήμερα ανέρχονται στα 4.200.000 ευρώ, καθώς εγκρίθηκε τον Μάιο ο προϋπολογισμός του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Η εκκαθάριση των αιτήσεων των ασφαλισμένων προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς και μέσα στον μήνα θα ξεπεραστεί η δυσλειτουργία που προκύπτει από την αλλαγή της Τράπεζας που εξυπηρετεί το Ταμείο, από την Εθνική στην Τράπεζα Πειραιώς.

Συνάδελφοι,

Πέρα από τις διαπιστώσεις, αυτό που πρέπει να προετοιμάσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι η δυναμική αντίδρασή μας στην τραγική κατάσταση που έχει οδηγηθεί ο υγειονομικός μας φορέας, αλλά και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που πριν καν συμπληρωθούν έξι (6) μήνες από τη λειτουργία του βρίσκεται σε οικονομική κατάρρευση. Εκτός από το Ταμείο μας και ορισμένα άλλα, αυτά που εξυπηρετούν την πλειοψηφία των ασφαλισμένων (Ι.Κ.Α., Δημόσιο, Ο.Α.Ε. κ.λπ.) έχουν κηρύξει στάση πληρωμών με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε Γιατρούς, ούτε φάρμακα δηλ. τα στοιχειώδη, ενώ αντίθετα εμείς καταβάλλουμε ανελλιπώς τις εισφορές μας.
Η υγεία μας είναι πολύτιμη και κανείς δεν μπορεί να «παίζει» με αυτή. Γι’ αυτό πριν μας πεθάνουν αυτοί. Πρέπει εμείς με τον αγώνα μας να τους κάνουμε να αισθανθούν τη δύναμή μας. Φτάνουν πια τα παιχνιδάκια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου