Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση 10(!!!) υπαλλήλων δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Λέσβου

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Ο Δήμαρχος Λέσβου γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο, επιθυμούμε την απόσπαση 10 υπαλλήλων  Δημοτικής  Αστυνομίας  για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012  έως  31/12/2012.
   Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λέσβου Δημαρχείο Μυτιλήνης  Ελ. Βενιζέλου  13-17,τηλ 22513-50551,22513-50537 με προθεσμία (5) πέντε εργάσιμες από τη δημοσίευση τοπικής εφημερίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ο Δήμαρχος        
Δημήτριος Φ. Βουνάτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου