Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Νέα αρμοδιότητα για τη δημοτική αστυνομία: Έλεγχος απαγόρευσης αλιείας - Ενστάσεις Ε.Κ.Ε.Δ.Α. για υπουργικές αποφάσεις/αποφάσεις περιφερειαρχών

Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ότι οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας καθορίζονται αποκλειστικά στο νόμο 3731/2008, με μόνη σχεδόν προσθήκη έκτοτε τον έλεγχο απαγόρευσης του καπνίσματος, με το νόμο 3868/2010. Αυτές τις αρμοδιότητες είχε την ευγενή καλοσύνη να μας αποδώσει ο νομοθέτης, πώς και γιατί δεν είναι επί τούτου. Υπάρχουν όμως πολλοί «παράγοντες» σε θέση που μπορούν να πάρουν αποφάσεις που δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι με τις προβλέψεις του νομοθέτη και θέλουν να βάλουν την «πινελιά» τους, αποδίδοντας στη δημοτική αστυνομία καθήκοντα που ούτε υπάρχουν στο νόμο, ούτε προβλέπεται να εκχωρηθούν με υπουργικές αποφάσεις ή με αποφάσεις άλλων οργάνων.

Θυμίζουμε επίσης άλλη μια αρμοδιότητα που εκχωρήθηκε «από το παράθυρο» στη δημοτική αστυνομία, αυτή της επίδοσης των αποφάσεων επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών  που εκδίδουν οι υπηρεσίες  Αλλοδαπών & Μετανάστευσης. Στο νόμο 3907/2011 προβλέπεται η δυνατότητα επίδοσης των σχετικών πράξεων και από τις υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας, άσχετα αν στο βασικό νόμο που διέπει τη δημοτική αστυνομία προβλεπόταν μόνο η επίδοση εγγράφων των δημοτικών αρχών. Πρόκειται για μια επανάληψη με ότι είχε συμβεί και στο νόμο για τον έλεγχο απαγόρευσης του καπνίσματος, δηλαδή μηδενική ενημέρωση οποιουδήποτε υπηρεσιακού παράγοντα, καμία εμπλοκή συνδικαλιστικού εκπροσώπου, παντελλούς απουσίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Εν πάσει περιπτώσει, ο νόμος υπάρχει και η αρμοδιότητα αυτή είναι εκτελεστέα.

Από τότε όμως είχαμε και άλλες προσθήκες στις αρμοδιότητες, οι οποίες δεν έγιναν με νόμο. Υπάρχει η απόφαση υπ' αριθμ. Υ1/ΓΠ/104254 (ΦΕΚ Β' 2109/ 21-9-11) του υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μέτρα προστασίας από την ελονοσία» στην οποία εμπλέκεται και η δημοτική αστυνομία στην προστασία της δημόσιας υγείας. Την απόφαση υπογράφει ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Υπάρχει και νέα απόφαση του ίδιου υπουργού, η υπ' αριθ. Γ.Υ. 39α (ΦΕΚ Β' 1002/2012) «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων», με την οποία αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων σε σχέση με την υποχρέωση των εργοδοτών να να μην απασχολούν εργαζομένους που δεν είναι εφοδιασμένοι με το πιστοποιητικό υγείας, είναι και η Δημοτική Αστυνομία.

Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. έχει αντιρρήσεις για τα παραπάνω καθήκοντα, γιατί οι νόμοι που διέπουν τη δημοτική αστυνομία δεν κάνουν καμία πρόβλεψη  για έκδοση υπουργικών αποφάσεων άλλων υπουργείων σε σχέση με τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας. Η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει είναι η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με την οποία καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επειδή όμως τα νομικά θέματα απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις που δεν τις έχουμε, η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Α.Α. έθεσε το θέμα των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων καθώς και άλλων στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και ζήτησε γνωμοδότηση από το δικηγόρο του συλλόγου, για να αποσαφηνιστεί αν αυτές οι αποφάσεις είναι εφαρμοστέες ή όχι. Δεν είναι όμως μόνο οι υπουργικές αποφάσεις του κ. Λοβέρδου:

Ακολούθησε ο Γενικός Διευθυντής Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών που με έγγραφο που απέστειλε στους συνταξιούχους τους ενημέρωνε ότι όσοι δεν μπορούν να απογραφούν με τη φυσική τους παρουσία στις τράπεζες,  θα μπορούν να απογραφούν με επίσκεψη δημοτικού αστυνομικού στο σπίτι τους! Ενώ ενημέρωσε τους συνταξιούχους για τη νέα αυτή δυνατότητα, «ξέχασε» να ενημερώσει τις υπηρεσίες της δημοτικής αστυνομίας. Το μπάχαλο που προκλήθηκε λύθηκε μέρες αργότερα με την ανταλλαγή αλληλογραφίας των εμπλεκόμενων υπουργείων, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι καλλικρατική υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να παρέχουν εξυπηρετήσεις σε άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα, και θα συνδράμουν στην απογραφή των συνταξιούχων με δημοτικούς υπαλλήλους εν γένει. Το θέμα εδώ δεν είναι αν σκοπός είναι να εξυπηρετηθούν οι συνταξιούχοι ή όχι, το θέμα είναι ότι ένας δημόσιος υπάλληλος σε μια θέση ευθύνης εμπλέκει από μόνος του(;) μια άσχετη με τον τομέα ευθύνης του υπηρεσία!

Και το νέο «χτύπημα» είναι η απόφαση των Περιφερειαρχών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με την κοινή τους απόφαση για την απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών. Αν και είναι μία απόφαση που δεν απασχολεί τη δημοτική αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, την αναφέραμε στο Δ.Σ. λόγω του γεγονότος ότι ουσιαστικά έχουμε απόδοση αρμοδιότητας με εντολή Περιφερειαρχών! Ο ν. 3731 δεν εμπλέκει καθόλου τη δημοτική αστυνομία στον έλεγχο των εσωτερικών υδάτων ή στην προστασία του περιβάλλοντος (αντίθετα με το Π.Δ.23/2002), και ως εκ τούτου η κοινή απόφαση των περιφεριαρχών είναι κατά τη γνώμη μας αυθαίρετη. Αναφορά υπάρχει και για εμπλοκή της δημοτικής αστυνομίας Φλώρινας στον έλεγχο απαγόρευσης αλιείας στις Πρέσπες, δείτε εδώ.

Αναρωτιόμαστε ποιος έχει σειρά να μας εμπλέξει στο μέλλον, παρά το συγκεκριμένο πλαίσιο που διέπει την υπηρεσία μας. Θα είναι η Δασική Υπηρεσία; Θα είναι η Θηροφυλακή; Θα είναι κάποιος γραμματέας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων; Θα είναι γενικός διευθυντής ή διευθυντής άλλης υπηρεσίας γιατί έτσι τον βολεύει; Κάποιος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης; Θα το δείξει ο καιρός...

Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων δεν λέμε ότι η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. έχει αντιρρήσεις ή όχι με τις παραπάνω αρμοδιότητες καθεαυτώ, αλλά ότι έχει αντιρρήσεις με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται. Η γνώμη της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί είναι ότι υπάρχουν πολλοί φταίχτες: α) οι άσχετοι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών και της αρμόδιας διεύθυνσης για τη δημοτική αστυνομία β) οι ίδιοι οι δήμαρχοι αλλά και η Κ.Ε.Δ.Ε. που ουδέποτε αντέδρασε στις αυθαίρετες αυτές αποφάσεις γ) τα συνδικαλιστικά μας όργανα, που ποτέ δεν ασχολήθηκαν σοβαρά δ) όλους εμάς, τους απλούς υπαλλήλους, που αν και εκτελούμε χρέη ανακριτικού υπαλλήλου για κάποιες αρμοδιότητες -τουλάχιστον στα χαρτιά- εντούτοις δεν γνωρίζουμε την τύφλα μας και ακολουθούμε όποια εντολή δοθεί, όσο λάθος και να είναι.

Θέλαμε να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας και αναμένουμε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου του συλλόγου για να δούμε αν έχουν νομική βάση και ουσία οι αιτιάσεις μας ή υπάρχουν οι νομικές δικλείδες που επιτρέπουν τις αποφάσεις αυτές. Αλλά ακόμη και να συμβαίνει αυτό, δεν αλλάζει η ηθική διάσταση του θέματος: Η εμπλοκή σε νέα καθήκοντα με αποφάσεις τρίτων χωρίς τη διατύπωση γνώμης ή έστω την εκ των προτέρων ενημέρωση της υπηρεσίας μας, και χωρίς ενημέρωση της και εκφορά γνώμης από την Κ.Ε.Δ.Ε. Ώστε να εκτεθούν τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργούνται με την έκδοση των αποφάσεων και να γίνει προσπάθεια επίλυσής τους πριν την έκδοσή τους.

Γ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου