Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Απόφαση του Γεν. Συμβουλίου ΠΟΕ-ΟΤΑ να μην ενταχθεί το ΤΑΔΚΥ στο ΕΤΕΑ - Οι παρεμβάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των επικουρικών συντάξεων


Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 856

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίασή του, την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  συζήτησε το θέμα της ένταξης ή όχι του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο νέο Επικουρικό Ταμείο που δημιουργήθηκε με το Ν.4052/2012 («Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης»). Μετά από αναλυτική συζήτηση αποφάσισε:


Να ζητήσει την εξαίρεση του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. από την ΑΜΕΣΗ ένταξη του στο Ε.Τ.Ε.Α. (Ιούνιος 2012) και να επανεξετάσει το ζήτημα εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2012.

Στο διάστημα αυτό καλούμαστε, αφού μελετήσουμε και αναλύσουμε καλύτερα όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις αναλογιστικές-οικονομοτεχνικές μελέτες τις οποίες θα κάνει κατά κύριο λόγο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε σχέση με τη βιωσιμότητα τόσο του Ε.Τ.Ε.Α. όσο και του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., αλλά και του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εάν μείνουμε εκτός του Ε.Τ.Ε.Α. Για τον Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θα εκτιμηθεί αν υπάρχει η δυνατότητα με τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα η πραγματοποίηση αναλογιστικής μελέτης από την Ομοσπονδία μας.

Συγχρόνως, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε:

1.       Στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι 31-12-2012 να υπάρξει από την Εκτελεστική Επιτροπή η αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων-ασφαλισμένων στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. για τις διατάξεις  του Ν.4052/2012 και τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν συνολικά στην Επικουρική Ασφάλιση.

2.       Να καταγραφεί η αναλυτική οικονομική κατάσταση του Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μετά το κούρεμα (PSI) και πως διαμορφώνονται τα αποθεματικά του Ταμείου μας στην σημερινή κατάσταση.

3.       Να ενημερώσει τόσο το Ταμείο (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) όσο και την ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ να μην υπάρξει καμία παρέμβαση στα αποθεματικά του Ταμείου και να παραμείνουν στην αποκλειστική διαχείριση του Ταμείου, μέχρι να αποφασίσουμε οριστικά.

4.       Την οριστική απόφαση (31-12-2012) για την ένταξη ή όχι του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α. να πάρει το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τη διαδικασία του Δημοψηφίσματος.
Οι λεπτομέρειες αλλά και η διαδικασία θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

5.       Να υπάρξει συντονισμός τόσο με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και με άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου (Ο.Λ.Μ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.- Ι.Κ.Α., κ.λπ.) που έχουν σύμφωνα με το Ν.4052/2012 ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την ένταξη ή όχι στο Ε.Τ.Ε.Α.

6.       Να προσφύγει νομικά κατά παντός υπευθύνου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Υπουργείο Εργασίας, κ.λπ.) που με τις μονομερείς αποφάσεις τους καταλήστευσαν τα αποθεματικά του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

7.       Σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να αναζητηθεί η αναλογιστική μελέτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την σύσταση του νέου Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) ώστε να εξετασθούν όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη αναγκαιότητα ίδρυσης του Ταμείου αυτού.

Η κατ’ αρχήν απόφαση του Γενικού Συμβουλίου λήφθηκε αφού αναλύθηκαν και εκτιμήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4052/2012 που προβλέπουν:

·          Σε περίπτωση που η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφασίσει οριστικά τη μη ένταξη του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α. στις 31-12-2012 από 1 Ιανουαρίου 2013 μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ. Σε διαφορετική απόφαση (ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.) μετατρέπεται σε Ν.Π.Δ.Δ. και όλη η περιουσία κινητή και ακίνητη καθώς και το προσωπικό και οι υποχρεώσεις μεταφέρονται στο Ε.Τ.Ε.Α.

·          Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα οικονομικά στοιχεία το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (Τομέας Επικουρικής Σύνταξης) βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση και με ανάλογες ρυθμίσεις μπορεί να έχει βιωσιμότητα για τα επόμενα χρόνια.

·          Το νέο Ταμείο (Ε.Τ.Ε.Α.) δεν θα επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όλες οι Επικουρικές Συντάξεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στην οικονομική κατάσταση του νέου Ταμείου.

·          Σύμφωνα με το Ν.4052/2012 όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2000 στο εξής θα δικαιούνται σύνταξη με βάση την ατομική μερίδα του κάθε εργαζόμενου. Όσοι έχουν προσληφθεί πριν το 2000 και θα βγουν στη σύνταξη μετά το 2015, η επικουρική σύνταξή τους θα υπολογίζεται με δύο (2) τρόπους: Με το ισχύον καθεστώς μέχρι το 2015 και με ατομικές ημερίδες μετά το 2015. Όσοι όμως εξέλθουν μέχρι το 2015 συνταξιοδοτούνται με το ισχύον καθεστώς.

·          Τα οικονομικά διαθέσιμα του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. καταγράφονται αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες που σας στέλνουμε.

·          Στο νέο Ταμείο (Ε.Τ.Ε.Α.) δεν υπάρχει η διασφάλιση των ήδη υφιστάμενων πόρων.

·          Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη πως θα καλυφθούν τα ελλείμματα των ελλειμματικών Ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α. καθώς η βούληση τους είναι να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματα από την περιουσία (κινητή και ακίνητη) των πλεονασματικών Ταμείων που θα αποφασίσουν την ένταξη τους.

·          Η τότε κυβέρνηση με την δημιουργία του Ε.Τ.Ε.Α. ουσιαστικά επιχειρεί ανακατανομή πόρων εντός του συστήματος με μεταφορά πόρων από τα πλεονασματικά στα ελλειμματικά Ταμεία.

·          Θα υπάρξουν οριζόντιες περικοπές των Επικουρικών Συντάξεων ώστε να γίνει κάλυψη των ελλειμμάτων που θα δημιουργηθούν.

·          Ενοποιούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα «κουμπαρά» με ότι σημαίνει αυτό.

·          Η δυνατότητα εξαίρεσης φορέων από την ενοποίηση και η μετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ. ή  Επαγγελματικά Ταμεία, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών είναι το πρώτο και σοβαρότερο βήμα προς την κατεύθυνση συρρίκνωσης και προοπτικά κατάργησης της Επικουρικής Ασφάλισης.

·          Δεν υπάρχει καμία δέσμευση από τις κυβερνήσεις που υπήρξαν για την κάλυψη της ζημιάς που προέκυψε από το «κούρεμα» των ομολόγων (PSI) που  ουσιαστικά θα πλήξει την Επικουρική Ασφάλιση.

·          Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα (Νομικά και Συνταγματικά) για τη μεταφορά της ακίνητης και κινητής περιουσίας.

·          Ειδικότερα στο δικό μας Ταμείο με την ενοποίηση, αν υπάρξει, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού τόσο του μηνιαίου βοηθήματος (Επικουρική Σύνταξη) όσο και του εφάπαξ.

·          Η μη εθελοντική ενοποίηση του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α. θα οδηγήσει την κυβέρνηση στον εκβιασμό της κατάργησης της εργοδοτικής εισφοράς και τη μετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ. ή σε Επαγγελματικό Ταμείο.

·          Προκαλεί εντύπωση η εξαίρεση μεγάλων κατηγοριών ασφαλισμένων από την ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α. (Αστυνομικοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Γιατροί, Δημοσιογράφοι, Δικηγόροι, Μηχανικοί κ.λπ.  ).

·          Δεν καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων στη λειτουργία των Ν.Π.Ι.Δ.

Συνάδελφοι,

Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το πιο κρίσιμο για τα ζητήματα συνολικά των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Μέσα από τη διαδικασία της ενημέρωσης, του συμμετοχικού διαλόγου θα πρέπει όχι μόνο να υπερασπιστούμε αλλά και να διευρύνουμε τα δικαιώματα μας στην Επικουρική Σύνταξη. Πρέπει με τις παρεμβάσεις μας να ακυρώσουμε στην πράξη τις διατάξεις του Ν.4052/2012 και τη δημιουργία του νέου Ε.Τ.Ε.Α.
Με τον κατάλληλο συντονισμό και αγωνιστική δράση οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτή τη χρονική περίοδο θα αναλάβουν τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για  την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος             Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου