Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Εκδόθηκαν οι ΚΥΑ για την εκλογική αποζημίωση: 126€ για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α., 180-1.150€ για τους λοιπούς

Λίγο πριν από την τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των εκλογών και έπειτα από... περιπέτεια περίπου 15 ημερών, εκδόθηκε τελικά το μεσημέρι η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών για το εκλογικό επίδομα-χαρτζιλίκι των δημοτικών υπαλλήλων που εμπλέκονται στις εκλογικές διαδικασίες.


Το ύψος του; Στα 126 ευρώ μεικτά, όπως είχε αποκαλύψει πρώτη η aftodioikisi.gr. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το επίδομα αυτό θα πάρουν 30.900 δημοτικοί υπάλληλοι (όσοι δηλαδή και στις εκλογές της 6ης Μαΐου), με αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 3.893.400 ευρώ που θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 130-ΚΑΕ 5262 οικονομικού έτους 2012 (αυξημένη κατά 30% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές).


ΚΥΑ για καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των δήμων της χώρας και ο αριθμός των δικαιoούχων ανά δήμο

Εκλογικό επίδομα για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους που εμπλέκονται στις εκλογικές διαδικασίες

Ωστόσο, μειωμένη μεν, αλλά περισσότερη εκλογική αποζημίωση θα λάβουν οι υπάλληλοι των άλλων υπηρεσιών που ασχολούνται με τις εκλογικές διαδικασίες, και αυτό λόγο του μικρού αριθμού των εμπλεκομένων. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΚΥΑ των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των εργαζομένων, το εκλογικό επίδομα:
  • στα 1.150 ευρώ, για τους απασχολουμένους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, συμπεριλαμβανομένων και όλων όσοι έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, ήτοι α) Διοίκησης, μέχρι 62 άτομα, β) Οικονομικού, μέχρι 44 άτομα και γ) Εκλογών, μέχρι 26 άτομα. Οι της Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (μέχρι 58 άτομα) θα λάβουν το ποσό 1.350 ευρώ.
  • επίσης, στα 1.150 ευρώ, για τους υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου, τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο υπουργείο Εσωτερικών και τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, αλλά και τους υπηρετούντες στις περιφέρειες.
  • στα 450 ευρώ, για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (5 υπάλληλοι) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΑΣΥ), (3 υπάλληλοι) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
  • στα 180 ευρώ για τους υπηρετούντες στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Κατεβάστε τις σχετικές αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

  • Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
  • Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
  • Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
  • Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου