Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Ενημέρωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ σε παιδικές κατασκηνώσεις

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 834

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 776/22-5-2012 εγγράφου μας το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Δ. ολοκλήρωσε τη δημοπρασία και καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2012,  συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:


Όσοι εργαζόμενοι, που είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ μπορούν από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 να καταθέτουν την σχετική αίτηση στα γραφεία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του σ’ αυτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1.     Αίτηση.
2.     Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.     Τα βιβλιάρια Υγείας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., για το κάθε παιδί και του γονέα.
4.     Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-1998 μέχρι 31-12-2006.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατασκήνωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου