Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Περί μετατάξεων-αποσπάσεων στη Δημοτική Αστυνομία - Άρθρο του δικηγόρου κ. Μέλφου για το Σ.Δ.Α.Θ.

Άρθρο του συνεργαζόμενου με το ΣΔΑΘ δικηγόρου και εκπαιδευτή Συνταγματικού Δικαίου της σχολής Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας κ. Θαλή Μέλφου - Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του Σ.Δ.Α.Θ.

Μετατάξεις: Αμφισβητείται το ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί υπάγονται στην πρόσφατη ειδική διάταξη του ν. 4057/2012 - Εμπλοκή και στο θέμα της απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης


Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ανάρτηση, πριν από λίγο καιρό ψηφίστηκε από τη Βουλή ειδική διάταξη (παράγραφος 18 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012), η οποία επιτρέπει σε αποσπασμένους υπαλλήλους να μεταταγούν, υπό προϋποθέσεις, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, εφόσον το επιθυμούν. Τη μετάταξή τους βάσει της συγκεκριμένης διάταξης μπορούσαν να ζητήσουν όλοι οι υπάλληλοι (μόνιμοι ή και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου) δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, αρκεί να πληρούσαν τις προϋποθέσεις της. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 14 Μαΐου 2012 και αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων μετάταξης, οι οποίες βέβαια θα εκδοθούν υποχρεωτικά μετά τις εκλογές.

Ωστόσο, όπως με ενημέρωσαν συνάδελφοί σας που επικοινώνησαν με το αρμόδιο Υπουργείο, η άποψη του Υπουργείου είναι ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν μπορούν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη, παρά μόνον εάν έχουν συμπληρώσει οκταετία από το διορισμό τους! Ήδη κάποιοι έχουν λάβει αρνητική απάντηση στην αίτησή τους, η οποία μάλιστα δεν προέρχεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο να εξετάσει τις αιτήσεις, αλλά από την ίδια την υπηρεσία τους, χωρίς δηλαδή η αίτησή τους να έχει σταλεί στο Υπουργείο.

Είναι περιττό να τονισθεί ότι στο νόμο δεν τίθεται καμία προϋπόθεση περί οκταετίας (ή πενταετίας για τους υπόλοιπους υπαλλήλους), αντίθετα μάλιστα από το γεγονός ότι πρόκειται για ειδική διάταξη, η οποία επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη μετάταξη, συνάγεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει η απαγόρευση μετάταξης επί οκταετία. Είναι στοιχειώδης νομικός κανόνας ότι μια ειδική διάταξη υπερισχύει μιας γενικής.

Προβλήματα ερμηνείας φαίνεται ότι προκύπτουν και σχετικά με μια άλλη πρόσφατη διάταξη, αυτή της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85/11.04.2012), με την οποία οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 για την απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης εφαρμόζονται ανάλογα και στο ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Το άρθρο 21 του ν. 2946/2001 αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.

2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο».

Ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας σημαίνει ότι ο/η σύζυγος Δημοτικού Αστυνομικού που είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος σε Ο.Τ.Α ή ν.π.δ.δ. μπορεί να αποσπασθεί στον τόπο που υπηρετεί ο/η σύζυγός του. Η λογική του συγκεκριμένου άρθρου, που τέθηκε για κοινωνικούς λόγους, είναι η διευκόλυνση των οικογενειών στις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι και είναι διορισμένοι σε διαφορετικά μέρη. Είναι αυτονόητο ότι η ανάγκη προστασίας της οικογένειας ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι ανήκουν στο ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Ωστόσο, από το Υπουργείο αμφισβητείται ακόμη και αυτό και θεωρούν ότι η νέα διάταξη αφορά μόνο την περίπτωση κατά την οποία ο ένας σύζυγος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και ο άλλος είναι Δημοτικός Αστυνομικός! Αυτού του είδους η απόσπαση ισχύει όμως εδώ και χρόνια για το σύνολο των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. (συνεπώς και για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς) βάσει του ίδιου του άρθρου 21 του ν. 2946/2001. Ποιος ο λόγος να έρθει ο νομοθέτης τόσα χρόνια αργότερα και να θεσμοθετήσει κάτι που ήδη ισχύει; Η ίδια η κοινή λογική καταδεικνύει το άτοπο της ερμηνείας της διάταξης από το Υπουργείο.

Εν όψει των παραπάνω, όσοι έχουν κάνει αιτήσεις, θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και να επιμείνουν στο εξής σημείο:

- Στην περίπτωση που έχουν κάνει αίτηση για μετάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, ακόμη και αν τους δοθεί έγγραφη απάντηση από την υπηρεσία τους ότι δεν υπάγονται στην παραπάνω διάταξη (ήδη έχουν δοθεί αρνητικές απαντήσεις σε κάποιες αιτήσεις), να ζητήσουν η αίτησή τους να προωθηθεί οπωσδήποτε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τονίζοντας ότι η ίδια η υπηρεσία τους είναι αναρμόδια να απαντήσει.

- Στην περίπτωση που έχουν κάνει αίτηση για απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης, να ζητήσουν η αίτησή τους να εισαχθεί στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και να μην απαντηθεί απευθείας από την ίδια την υπηρεσία τους, χωρίς να έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Σχόλιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Γιατί πρέπει πάντα σε αυτή την υπηρεσία να προσπαθούμε να πείσουμε για τα αυτονόητα... Πολύ καλό το άρθρο, και με σαφείς οδηγίες προς τους θιγόμενους συναδέλφους. Και σωστή αξιοποίηση του δικηγόρου του συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου