Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Πρόσκληση για κάλυψη 2 θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία στον Δήμο Νάουσας


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
======================

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ως τουριστικός Δήμος ( Π.Δ. 664/77, ΦΕΚ 222/13.8.77, τ. Α’ ) απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 1/9/2012 έως και 28/2/2013 και συγκεκριμένα για 2 ( δύο ) θέσεις  κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας.

Στην ανωτέρω τουριστική περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας του Άλσους Αγίου Νικολάου και των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, καθώς και λόγω της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου 3 – 5 Πηγάδια Νάουσας τη χειμερινή περίοδο 2012 - 2013 .

Καλούνται οι Δημοτικοί Αστυνόμοι άλλων Δήμων που επιθυμούν να αποσπαστούν στοΔήμο Η.Π. Νάουσας για το ανωτέρω διάστημα των 6 μηνών ( σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3731/2008 ) να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας ( Δημαρχίας 30 , Τ.Κ. 59 200 , τηλ. 2332350335 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τις 16/7/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου