Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση-ενημέρωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την πιστή τήρηση του καταστατικού στις εκλογές των αντιπροσώπων

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 1399


Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Συνάδελφοι,

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην συνεδρίαση της, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011, και μετά από μεμονωμένα φαινόμενα καταστρατήγησης του Καταστατικού της Ομοσπονδίας στα ζητήματα της εκλογής αντιπροσώπων, εφιστά την προσοχή στους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας και επισημαίνει:1.       Στο 40ο Ενδιάμεσο Καταστατικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 συζητήθηκαν όλες οι προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χωρίς όμως καμία από αυτές να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Το σώμα του Συνεδρίου που είναι και το μοναδικό όργανο που δύναται να τροποποιήσει το Καταστατικό, αποφάσισε τη μη τροποποίηση του άρθρου 1 που αφορά στο ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές αντιπροσώπων για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Οποιαδήποτε πρόταση, άποψη, θέση ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει, με σεβασμό όμως και στις απόψεις των άλλων. Το ποιοι συμμετέχουν στις εκλογές των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία, το μέτρο εκλογής των αντιπροσώπων καθώς και η χρονική περίοδος πραγματοποίησης των εκλογών είναι ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για όλους τους Συλλόγους που διασφαλίζουν αντικειμενική εκπροσώπηση και συμβάλλουν καθοριστικά στην ΕΝΟΤΗΤΑ, με σεβασμό πάντα στη διαφορετική άποψη. Οι κοινοί αυτοί κανόνες δεν δύναται να τροποποιούνται με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και με βάση ευκαιριακές πλειοψηφίες ή συσχετισμούς, τορπιλίζοντας ουσιαστικά την λειτουργία της Ομοσπονδίας αλλά και των εργαζομένων σε μια κρίσιμη συγκυρία για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2.       Εσκεμμένα και σκοπίμως «κάποιοι» ψευδώς διαρρέουν πως η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πήρε απόφαση εγγραφής, στις Ομοσπονδίες μέλη της, όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει πως το αίτημα για συμμετοχή στις εκλογές αντιπροσώπων όλων των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα εξετασθεί στο επόμενο Καταστατικό Συνέδριο της. Μέχρι τότε εφαρμόζεται το ισχύον καταστατικό της, που προβλέπει συμμετοχή μόνο των Μονίμων και Αορίστου Χρόνου εργαζομένων. Απόφαση που δεν διαφοροποιείται από την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

3.       Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης αποφάσισε να ψηφίσουν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας για την εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει το καταστατικό της Ομοσπονδίας αλλά και του ίδιου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α προσέφυγε ενώπιον του Δικαστηρίου προκειμένου να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να τηρηθούν τα  όσα το Καταστατικό της προβλέπει  και μέχρι την εκδίκαση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής και μόνο με το σκεπτικό ότι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει τον μηχανισμό ελέγχου της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπει το Καταστατικό, ήτοι την Επιτροπή Νομιμοποίησης των Αντιπροσώπων. Η οποία μπορεί να αποκλείσει τη συμμετοχή στο Συνέδριο όσων Συλλόγων δεν δρουν σύμφωνα με το Καταστατικό. Δεν εκδόθηκε δηλαδή προσωρινή διαταγή, με το σκεπτικό ότι «η νόθευση» του αποτελέσματος των εκλογών για τους αντιπροσώπους θα αποτραπεί αφού η Επιτροπή Νομιμοποίησης έχει τη δυνατότητα ελέγχου και μη νομιμοποίησης όσων καταστρατηγούν το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α αποφάσισε:

1.       Εκλογές αντιπροσώπων, που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν εκτός της περιόδου 1 Δεκεμβρίου 2011 έως  9 Απριλίου 2012, δεν συνάδουν με τα όσα το καταστατικό προβλέπει, συνεπώς είναι άκυρες. Προκειμένου οι Σύλλογοι αυτοί να εκπροσωπηθούν στο 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα πρέπει να επαναλάβουν τις εκλογές αντιπροσώπων, με βάση το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

2.       Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα πρέπει για την εκλογή αντιπροσώπων να χρησιμοποιούν τα έντυπα της Ομοσπονδίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άρτια συμπλήρωση της  «Βεβαίωσης του Δικαστικού Αντιπροσώπου», καθώς και της Κατάστασης Ψηφισάντων, όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός βιβλιαρίου καθώς και η σχέση εργασίας των ψηφισάντων (Μόνιμοι, Αορίστου Χρόνου). Η Επιτροπή Νομιμοποίησης δεν θα προχωρά στην νομιμοποίηση Συλλόγων, που θα αποστέλλουν ελλιπή   στοιχεία.


3.       Τέλος, ενημερώνουμε ξεκάθαρα και με σαφήνεια πώς Σύλλογοι που δεν θα νομιμοποιηθούν από την Επιτροπή Νομιμοποίησης έως και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2012, συνέπεια καταστρατήγησης του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στο 41ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2012.

Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να «προστατέψουν» την εκπροσώπησή τους στην Ομοσπονδία, τηρώντας το καταστατικό της, μιας και στόχος είναι στο 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να συζητήσουμε τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε καμιά περίπτωση δεν θα αναλωθούμε σε «παζάρια» νομιμοποίησης Συλλόγων, που ουσιαστικά προωθούν την «διάσπαση» μη τηρώντας ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος      Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος  Ιωάννης  Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου