Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο Δήμο Αθηναίων

Θέμα: Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αθηναίων, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011


Σχόλιο: Πρόκειται για αυτοδίκαια κατάργηση δύο χιλιάδων ογδόντα μιας (2081) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, ενώ στις περιπτώσεις που οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν το 60% των προβλεπομένων από τον οικείο οργανισμό ο αριθμός των οργανικών θέσεων που θα καταργηθούν θα οριστεί με κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011.

Για την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων υπάρχει πρόβλεψη και στο νέο Ο.Ε.Υ. που δεν έχει κατατεθεί ακόμη προς ψήφιση.

Για το προσωπικό του κλάδου της δημοτικής αστυνομίας οι οργανικές θέσεις ταυτίζονται με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων, δηλαδή 148 ΠΕ (καταργούνται 12), 206 ΤΕ (καταργούνται 94), και 718 ΔΕ (καταργούνται 192).

Προσέξτε στον τελευταίο πίνακα ότι υπάρχουν πάνω από 1000 μόνιμοι υπάλληλοι ΥΕ που έχουν ειδικότητα χωρίς να κατέχουν οργανικές θέσεις! Και αμφιβάλλουμε αν πρόκειται για προσωποπαγείς!

Διαβάστε την απόφαση στη "Δι@ύγεια":

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου