Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την χρονική περίοδο εκλογής των αντιπροσώπων

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011
                                                                       
Αριθμ. Πρωτ.: 1311

 Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 1298/23-11-2011 εγγράφου μας όπου σας ενημερώναμε για την Προκήρυξη του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 15,16 και 17 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας και που θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2012 επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:
1.       Σύμφωνα με το άρθρο 48ο: Μεταβατική Διάταξη, προβλέπεται ότι:
«Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη γνήσια αποτύπωση της πραγματικότητας, η εκλογή για τη συγκρότηση των σωμάτων των οργανώσεων που εκλέγουν αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τα Τακτικά της Συνέδρια.
Η εκλογή των αντιπροσώπων-συνέδρων της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται την χρονική περίοδο από το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διεξαγωγής του Τακτικού Συνεδρίου μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.».
2.       Σύμφωνα με την προκήρυξη του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. και τις ημερομηνίες που καθορίστηκαν για την πραγματοποίησή του (24, 25 και 26 Απριλίου 2012), οι ημέρες έναρξης πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία είναι αυτή της 1η Δεκεμβρίου 2011 και καταληκτική η Κυριακή 8 Απριλίου 2012.
Κατόπιν των πιο πάνω καμιά εκλογή αντιπροσώπων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και της 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.
Για την εκλογή των αντιπροσώπων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα σχέδια των εντύπων που σας εστάλησαν αλλά και να εφαρμοστεί το άρθρο 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας όπου ορίζει ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος      Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος            Γιάννης Τσούνης


Σχόλιο: Σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι το Σ.Δ.Α.Α. προσανατολίζεται να γίνουν οι εκλογές πέριξ του Φεβρουαρίου, σε ημερομηνία που θα κριθεί ανάλογα με το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου