Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ στον Υπουργό Εργασίας για την υποβάθμιση παροχών του ΤΥΔΚΥ - Πίνακας με τις παροχές που χάνουμε

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 1331

Προς:
Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γιώργο Κουτρουμάνη
Σταδίου 29
101 10 – Αθήνα

 Κύριε Υπουργέ,

Μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2456/3-11-2011 του «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).» και το συνημμένο πίνακα (Α) που σας στέλνουμε φαίνεται ξεκάθαρα η υποβάθμιση των παροχών υγείας των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και είναι αδιανόητο πλέον να υπάρχουν ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων σε εισφορές αλλά με ενιαίες παροχές.


Καθώς ο ασφαλισμένος του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έχει εισφορά 2,55% και 1% για κάθε μέλος, ενώ ο ασφαλισμένος του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) 2,55%, όσα μέλη και αν ασφαλίζει, επισημαίνοντας επίσης ότι το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι ο μόνος φορέας από τους εντασσόμενους που δεν επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για την ΑΜΕΣΗ αντιμετώπιση της υποβάθμισης των Παροχών Υγείας αλλά και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων αλλά και των εργαζομένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. απαιτείται η επίλυση και προώθηση κατά προτεραιότητα των πιο κάτω αιτημάτων μας:

Α. Να δοθούν στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. επιπρόσθετα οι παρακάτω παροχές:

1.        Επιδόματα Λουτροθεραπείας - Εισπνευσιοθεραπείας - Αεροθεραπείας.
2.  Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και έξοδα μετακίνησης - μεταφοράς  ασθενών (π.χ. νεφροπαθών).
3.        Δαπάνη Κατασκηνώσεων.
4.        Επίδομα Τοκετού.
5.        Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά όπως:
·     Μετρητές σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης,  βελόνες, συστήματα Pen, ταινίες για μέτρηση σακχάρου στο αίμα και στα ούρα.
·     Επιδεσμικό υλικό, προϊόντα παραφύση στομίων μαζί με τα παρακολουθήματά τους, καθετήρες, ουροσυλλέκτες, τραχειοσωλήνες  κ.λ.π.  μέσα.
·     Όλα τα ιατρικά μέσα ή φαρμακευτικά διαλύματα που απαιτούνται στους υποβαλλόμενους σε αιμοκάθαρση και μεταγγίσεις σε χρονίως πάσχοντες.
6.        Πρόσθετη Περίθαλψη:
·     Χορήγηση γυαλιών (κρύσταλλα και σκελετός). Φακοί Επαφής. Συντηρητικά υγρών φακών επαφής. Δαπάνη συντήρησης φακών επαφής.
·     Ειδικά θεραπευτικά μέσα: Ακουστικά βαρηκοΐας,  τεχνητά μέλη,  τεχνητούς οφθαλμούς, αναπνευστικές συσκευές C PAP N-CPAP Bi-CPAP, νεφελοποιητές, ζώνες, ορθοπεδικά υποδήματα, αναπηρικά αμαξίδια, ορθοπεδικοί κηδεμόνες, ορθοστάτες, μηχάνημα ορθοστάτησης και βάδισης, στρώματα κατακλίσεων, ειδικά ηλεκτρονικά ποδήλατα T.MOTOMED.
7.        Ειδική Περίθαλψη:
·     Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Αγωγή Λόγου κ.λ.π.
8.        Οδοντιατρική Περίθαλψη:
·     Θεραπευτική Δαπάνη.
·     Προσθετική Δαπάνη.
·     Ορθοδοντική Δαπάνη.

Β. Να μην φύγουν από την Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έξη (6) έμπειροι υπάλληλοι για να στελεχώσουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς αν φύγουν το προσωπικό που απομένει ανέρχεται στους τριάντα οκτώ (38) και θα προκύψει καθημερινό και σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία του Ταμείου και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Γ. Να στελεχωθούν τα Περιφερειακά Γραφεία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με μετακίνηση υπαλλήλων από τις Υ.Π.Α.Δ. ώστε η στελέχωση του κάθε Περιφερειακού Γραφείου να έχει ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων τρεις (3). Καθώς σήμερα σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα (Β) έχουμε εννέα (9) γραφεία με ένα (1) υπάλληλο και είκοσι ένα (21) γραφεία με δύο (2) υπαλλήλους.

Δ. Να παραμείνουν οι Ελεγκτές Γιατροί του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ, Πανελλαδικά, ώστε να ελέγχουν τις παροχές που θα παραμείνουν.

Ε. Να συνεχιστεί η λειτουργία των δύο (2) Υγειονομικών Επιτροπών με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με αντικείμενο:
·     Την γνωμάτευση για την χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους.

·     Την γνωμάτευση για την χορήγηση των ειδικών μέσων πρόσθετης περίθαλψης και την έγκριση της ειδικής και πρόσθετης περίθαλψης.

Με δεδομένο ότι αντικείμενο του νέου Ο.Π.Α.Δ. είναι:
α. Η θεώρηση και ο έλεγχος των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
β. Τα έσοδα του Δημοσίου και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
γ. Η χορήγηση των Εξόδων Κηδείας.
Απαιτείται ενίσχυση του νέου Ο.Π.Α.Δ. η οποία μπορεί να γίνει με μεταφορά προσωπικού από τις Υ.Π.Α.Δ. κάτι που προβλέπει ο Ν. 3984/2011 όπου αναφέρει ότι το προσωπικό του Ο.Π.Α.Δ. διανέμεται μεταξύ Ο.Π.Α.Δ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η ελλιπής στελέχωση του Ταμείου θα δημιουργήσει τεράστιο λειτουργικό πρόβλημα.

Κύριε Υπουργέ,

Η άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων των ασφαλισμένων αλλά και των εργαζομένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. θα τους ανακουφίσει σημαντικά, καθώς σε περίοδο οικονομικής κρίσης και καθημερινό περιορισμό των αποδοχών και δικαιωμάτων τους να μην μπορούν να διασφαλίσουν το στοιχειώδες δικαίωμα της προστασίας της υγείας τους και ιδιαίτερα όταν ανήκουν σε ένα ασφαλιστικό οργανισμό όπως το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που δεν αντιμετωπίζει κανένα οικονομικό πρόβλημα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος   Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 Θέμης Μπαλασόπουλος     Ιωάννης Τσούνης

Σχόλιο: Επισυνάπτονται οι πίνακες Α και Β. Δείτε στον πίνακα Β ποιες παροχές του ΤΥΔΚΥ χάνουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου