Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Διαγραφή οφειλών από κλήσεις που βεβαιώθηκαν το 1990 λόγω παραγραφής

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε τη διαγραφή συνολικού ποσού 2.146.871,11 € που αφορούν μη εισπρακτέα ποσά από παραβάσεις ΚΟΚ και ελεγχόμενης στάθμευσης τα οποία βεβαιώθηκαν οριστικώς το έτος 1990.

Η διαγραφή αφορά μη εισπρακτέα ποσά από παραβάσεις ΚΟΚ και ελεγχόμενης στάθμευσης, από 172.198 κλήσεις, τα οποία βεβαιώθηκαν οριστικώς το έτος 1990 και ήδη παραγράφηκαν για τους λόγους που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του Ν. 344/68 όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι για όλα τα παραπάνω ποσά το ταμείο του Δήμου εξάντλησε όλα τα νόμιμα διοικητικά μέτρα χωρίς τελικά να καταστεί δυνατή η είσπραξη των αναφερομένων στις καταστάσεις οφειλόμενων ποσών. Συγκεκριμένα απεστάλησαν ταμειακές προσκλήσεις και αυστηρές ειδοποιήσεις για τις βεβαιωθείσες οφειλές αλλά είτε οι οφειλέτες ήταν αγνώστου διαμονής είτε δεν προσήλθαν.

Σχόλιο: Η διαγραφή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ΑΝ 344/1968 : «…Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς. Κατ` εξαίρεσιν αι προερχόμεναι εκ φόρων εν γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά πενταετίαν ως ανωτέρω…». Το ερώτημα είναι γιατί πέρασαν 20 χρόνια χωρίς ο δήμος να καταφέρει να εισπράξει τις οφειλές. Μιλάμε για 172.198 κλήσεις, είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι όλες αυτές αφορούν αντικειμενική αδυναμία (π.χ. οχήματα με ξένες πινακίδες).

Διερωτόμαστε: Αν η ταμειακή υπηρεσία εφάρμοζε τα δέοντα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (βεβαίωση των οφειλών στη ΔΟΥ), τουλάχιστον για τις νεώτερες κλήσεις, δεν θα αποκτούσε κύρος η υπηρεσία μας και δεν θα εισέπραττε ο Δήμος τα οφειλόμενα;

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου