Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη μη ισχύ του Ν. 3839 στην επιλογή των προϊσταμένων στη Δημοτική Αστυνομία

Ερώτημα για το αν οι διατάξεις του νόμου 3839 (που τροποποιούν διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα) έχουν εφαρμογή και στις κρίσεις των προϊσταμένων της δημοτικής αστυνομίας απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Νομικού Συμβουλίου, ο νόμος 3731 υπερισχύει έναντι του νόμου 3839. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε με οριακή πλειοψηφία (τεσσάρων έναντι τριών ψήφων) ότι οι κρίσεις των προϊσταμένων στη δημοτική αστυνομία θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται σύμφωνα με τον ν. 3731/2008 λόγω του ότι η δημοτική αστυνομία αποτελεί αυτοτελή μονάδα των Ο.Τ.Α. και όχι οργανική μονάδα, στις οποίες κατά την κρίση της πλειοψηφίας περιορίζεται ο ν.3839. Σημειώνεται ότι αντίθετη γνώμη με την πλειοψηφία είχε και ο εισηγητής πάρεδρος, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Προσοχή: Η γνωμοδότηση δεν αφορά το νέο νόμο 4024 (Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο)!!!
Προσοχή: Η γνωμοδότηση πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό των Εσωτερικών, δεν έχει αυτοδίκαιη ισχύ!

Δείτε τη νομολογία εδώ:

Θερμές ευχαριστίες στο συνάδελφο Γ.Γ. από την Κρήτη για την αποστολή του εγγράφου.

Σχόλιο: Παρόλο που δεν είχε τεθεί θέμα, και στους κύκλους της δημοτικής αστυνομίας δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα ο Νόμος 3839, εντούτοις το Υπουργείο Εσωτερικών ορθώς απέστειλε ερώτημα στο Ν.Σ.Κ. για το αν εξαιρείται η υπηρεσία μας από την εφαρμογή του νόμου. Το Ν.Σ.Κ. με οριακή πλειοψηφία (4 προς 3, και επίσης αρνητική θέση του εισηγητή παρέδρου) απεφάνθη ότι υπερισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Νόμου 3731. Πολλοί θα σκεφθούν ότι δημιουργείται προηγούμενο και για το Νόμο 4024, δεν είναι ακριβώς όμως έτσι. Το σκεπτικό της νομολογίας αφορά μόνο τις διατάξεις που εξετάζονται στην εκάστοτε περίπτωση. Ο Νόμος 4024 έφερε σαρωτικές αλλαγές στους ίδιους τους βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικα στους οποίους έχουμε πλέον ενταχθεί και σε αυτούς βασίζεται στο εξής και η μισθοδοσία μας. Ισχύς του ν.3731 θα σήμαινε ιεραρχία με βάση καταργηθέντες βαθμούς! Είναι ξεκάθαρο ότι η νομολογία με το πλήρες σκεπτικό της αφορά και μόνο το ερώτημα που της τέθηκε και με βάση τα όσα ίσχυαν το Σεπτέμβριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου