Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ισχύει και για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2456/ 3-11-2011) ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) όπου υπάγεται και ο ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

Στη σχετική απόφαση καθορίζονται εκ νέου οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης.

Δείτε μία πρόχειρη σύγκριση σε πίνακα με παροχές που χάνουμε κάνοντας κλικ εδώ.

Η ισχύς του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας αρχίζει από την 1η του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 1-1-2012.

Για να δείτε αναλυτικά το σύνολο των εξετάσεων που καλύπτει το ταμείο, κατεβάστε τη σχετική υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ.90380/25916/3294):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου