Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ερώτηση στη Βουλή από 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την «άδικη μεταχείριση των πρώην δημ. αστυνομικών που εντάχθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

 
Ερώτηση   
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

δημοτικη αστυνομία διαθεσιμότηταΚατ” εφαρμογή του αρ. 81 του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α” 167/23.7.2013) οι υπάλληλοι ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπηρετούσαν στους Δήμους όλης της Χώρας, τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και εν συνεχεία τοποθετήθηκαν, μετά την παρέλευση εννέα μηνών, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Οικονομικών, με την εφαρμογή και των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Ωστόσο, παρά την τοποθέτησή τους στους παραπάνω φορείς δεν υφίσταται γι” αυτούς νομοθετική πρόβλεψη που να αποκλείει ενδεχόμενο χαρακτηρισμό ως πλεονάζοντος προσωπικού και επακόλουθα μια νέα ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Επιπλέον, πρόκειται για την μόνη κατηγορία προσωπικού που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας (αρ. 48 Ν.4274/2014 και αρ. 63 Ν. 4277/2014). Αυτό παρά το γεγονός ότι δεν λήφθηκε υπόψη το κριτήριο της ομοεδρικότητας κατά την τοποθέτησή τους, με αποτέλεσμα αρκετοί υπάλληλοι να εξωθηθούν σε αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Προτίθενται να προωθήσουν νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στο πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας εφ” όσον το επιθυμούν;
  2. Προτίθενται, για λόγους ισονομίας, να θεσπίσουν μέσω νομοθετικής ρύθμισης τη ρητή διασφάλιση των συγκεκριμένων υπαλλήλων απέναντι στο ενδεχόμενο να θεωρηθούν πλεονάζον προσωπικό και να τεθούν εκ νέου σε καθεστώς διαθεσιμότητας;
 28/11/2014
Οι ερωτώντες βουλευτές:
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Γεροβασίλη Βασιλείου Όλγα
 Μητρόπουλος Παναγιώτη Αλέξιος

Πηγή: https://gerovasili.wordpress.com/

Δείτε την Ερώτηση: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου