Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Τον «Κινέζο» κάνουν Μητσοτάκης & Ντινόπουλος σε Ερώτηση 3 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άδικη μεταχείριση των υπό διαθεσιμότητα δημ. αστυνομικών

Σας είχαμε ενημερώσει για την Ερώτηση στη Βουλή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δέσποινας Χαραλαμπίδου, Όλγας Γεροβασίλη και Αλέξη Μητρόπουλου για την έλλειψη πρόβλεψης να μην τεθούν εκ νέου στο μέλλον οι δημοτικοί αστυνομικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς και της μη δυνατότητας να συμμετέχουν στην ενδοδημοτική κινητικότητα, θυμηθείτε την ανάρτησή μας εδώ. Οι «αναμενόμενες» απαντήσεις των Υπουργών Εσωτερικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήταν ακριβώς όπως τις αναμέναμε: Με πλήρη «σεβασμό» τόσο στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, όσο και στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, τους οποίους δεν διστάζουν να συνεχίζουν να εμπαίζουν επί 17 μήνες.

Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη, που, όπως πάντα, μπαίνει στο «ζουμί» της Ερώτησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014
Αρ.Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/33251

Σε απάντηση της 5071/28.11.2014 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Ολγα Γεροβασίλη και κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, με θέμα: «Άδικη μεταχείριση των πρώην δημοτικών αστυνομικών που εντάχθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας», σας διευκρινίζουμε ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας, οι θέσεις που προκηρύχθηκαν και καλύφθηκαν ή πρόκειται να καλυφθούν αφορούν στην ικανοποίηση επιτακτικών αναγκών όπως αυτές εκδηλώθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Υπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης

Και η εξίσου «ευρηματική» απάντηση του κ. Ντινόπουλου που απαντά αυτό που γνώριζαν ήδη οι ερωτώντες βουλευτές και γι' αυτό έκαναν την Ερώτηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Αθήνα, 23-12-2014
 Αριθ. πρωτ.: 1758/2014

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5071/28-11-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Δέσποινα Χαραλαμπίδου, κα Όλγα Γεροβασίλη και κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, με θέμα «Άδικη μεταχείριση των πρώην δημοτικών αστυνομικών που εντάχθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι πρώην υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπηρετούσαν στους Δήμους όλης της Χώρας, κατόπιν του καθεστώτος διαθεσιμότητας, τοποθετήθηκαν προσωρινά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Δεδομένου δε ότι δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες τοποθέτησής τους από το Α.Σ.Ε.Π. και δεν είχαν ενταχθεί στο προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Κ 23-07-2013).

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου