Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Διαταγή ΕΛ.ΑΣ. για την παράταση χορήγησης της κανονικής άδειας του 2013 και 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2015 για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς

ΑΘΗΝΑ , 16/12/2014


ΠΡΟΣ:
'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'


ΘΕΜΑ: «Τρίμηνη παράταση χορήγησης κανονικής άδειας στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς».

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ. 278 από 21-11-2014 έγγραφο του Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας.


1. Γνωρίζεται ότι με το ανωτέρω σχετικό, υποβλήθηκε αίτημα από το Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας για την παράταση χορήγησης μη ληφθείσης κανονικής αδείας στους υπαλλήλους της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, μέχρι τέλος Μαρτίου 2015.

Ειδικότερα, οι εν θέματι υπάλληλοι τέθηκαν αυτοδίκαια σε καθεστώς διαθεσιμότητας με την κατάργηση των θέσεών τους την 23-09-2013 και ανέλαβαν τα νέα τους καθήκοντα την 07-07-2014 σε Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, μεταφέροντας στο ακέραιο τις ημέρες μη ληφθείσης κανονικής αδείας έτους 2013 και συνυπολογίζοντας την αναλογία ημερών κανονικής αδείας που δικαιούνται για το τρέχον έτος, έχει συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός ημερών μη ληφθείσης κανονικής αδείας.

2. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, υπόψη του οποίου τέθηκε η σχετική αλληλογραφία, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, έκανε αποδεκτό το προαναφερόμενο αίτημα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, καθώς και την ενυπόγραφη ενημέρωση του εν λόγω προσωπικού των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου