Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Περί αργιών και ημιαργιών στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ: Ενημερωμένο άρθρο από το DIMOSNET

Προχωρούμε στη σημερινή ανάρτηση μετά από ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με το αν υφίστανται ή δεν υφίστανται ημιαργίες, και εν μέσω καταγγελιών ότι διοικητές αστυνομικών τμημάτων απασχόλησαν αυθαίρετα υπαλλήλους της πρώην δημοτικής αστυνομίας σε ώρες ημιαργίας. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το εξής: 

Στη διάρκεια της προσωρινής τοποθέτησης για τους πρώην  δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. ισχύει πλήρως ο Υπαλληλικός Κώδικας (ν.3528/2007) και οι  αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν οι αργίες και οι ημιαργίες του Δημοσίου, οι άδειες ανατροφής, λοχείας, κύησης, οι φοιτητικές άδειες, οι άδειες παραμεθορίου, οι αναρρωτικές που ισχύουν για το δημόσιο, το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων κ.ο.κ. Σε σχέση με καταγγελίες ότι συνάδελφοι απασχολούνται σε ωράριο 6:00 ως 14:00, τέτοιο ωράριο δεν υφίσταται, ούτε σχετική πρόβλεψη με διαταγή του αρχηγείου, συνεπώς τέτοια απασχόληση είναι αυθαίρετη (υπάρχει μόνο πρόβλεψη για απογευματινή απασχόληση, που καλύπτει ωράριο ως τις 22:00). Απασχόληση τις Κυριακές μπορεί να γίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και εφόσον καταβληθεί στον υπάλληλο η νόμιμη αποζημίωση, διαφορετικά είναι παράνομη (άλλωστε δεν θα περίμενε κανείς από την οργανωμένη και νομότυπη ελληνική αστυνομία να παρανομήσει).

Για τις δε αργίες και ημιαργίες ισχύουν τα εξής (επικαιροποιημένη ενημέρωση από τη νομική βάση δεδομένων της dimosnet, με ιδιαίτερη μνεία στην περσινή αργία της Πρωτομαγιάς).

Αργίες- τρόπος καθορισμού τοπικών εορτών

Ημέρες αργίας και ημιαργίας, για τους ΟΤΑ, είναι αυτές των Δημοσίων Υπηρεσιών. (παρ 11 άρθρο 36 ν. 3584/07)

Αργίες
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 11 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος, εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 299/30.12.1980 ΦΕΚ (τεύχος Α'), και κυρώθηκε με το Ν. 1157/1981, ορίστηκαν ως αργίες
  • Η πρώτη του έτους,
  • τα Θεοφάνεια, ,
  • η Καθαρή Δευτέρα,
  • η Μεγάλη Παρασκευή,
  • το Μεγάλο Σάββατο,
  • η Δευτέρα του Πάσχα,
  • η 1η Μαΐου,
  • του Αγίου Πνεύματος,
  • της Κοίμησης της Θεοτόκου,
  • η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και οι Κυριακές.

Προσθήκη 22-04-2014: Για τον καθορισμό της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές, εκδόθηκε η απόφαση ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9727/204/27.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β’).Ημιαργίες:

Επίσης ως ημιαργίες καθορίστηκαν η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου έτους.

Στις ημιαργίες η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13η μεταμεσημβρινή ώρα ή την 12η μεσημβρινή ώραν, εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. (περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο παράγραφο 3 του Ν. 1157/81.

Η μεταξύ δύο αργιών μοναδική εργάσιμη ή ημιεργάσιμη ημέρα δύναται να ορίζεται ως ημέρα αργίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με αντίστοιχη μείωση προηγουμένων ή επομένων ημιαργιών. (άρθρο 1 παρ 11 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 299/30.12.80 τεύχος Α'))Τοπικές ημέρες αργίας

Εκτός από τις ανωτέρω αργίες ισχύει (μία για κάθε έτος) τοπική ημέρα αργίας, με την προϋπόθεση ότι έχει καθιερωθεί για τον εορτασμό θρησκευτικού ή ιστορικού γεγονότος με Προεδρικό Διάταγμα. Τοπικές εορτές που είχαν καθιερωθεί έως τη δημοσίευση του ν. 1157/1981 διατηρούνται σε ισχύ. (άρθρο 1 παρ 11 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 299/30.12.80 τεύχος Α'))

Με τον ΑΝ 198/1967, οι δημόσιες εορτές τοπικής σημασίας και οι αργίες για τον εορτασμό θρησκευτικού ή ιστορικού γεγονότος καθιερώνονταν με διατάγματα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Αμυνας, των οποίων η μέριμνα κατάρτισης, υπογραφής, δημοσίευσης και εκτέλεσης είχε ανατεθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, στον οποίο στη συνέχεια δόθηκε η αποκλειστική αρμοδιότητα με το ΠΔ 555/77.

Δείτε την υπ' αριθμ. 36991/03.10.2005 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με εθνικές εορτές πανελλήνιας σημασίας καθώς και οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας, που έχουν καθιερωθεί με Νόμους ή Διατάγματα και έχουν οριστεί ως αργίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο.

Με την Αριθμ. 17440/07 (ΦΕΚ 150 ΥΟΔΔ/11-4-2007) Συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου για την πλήρη καταγραφή και κωδικοποίηση κατά νόμο των θεσμοθετημένων αργιών για τοπικές εορτές Εθνικού ή Θρησκευτικού χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου