Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Σε ΦΕΚ η απόφαση μετάταξης/μεταφοράς θέσης για τους 1542 πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που τοποθετούνται στην Ελληνική Αστυνομία

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κυκλοφόρησε σήμερα και η απόφαση για τη μετάταξη/μεταφορά θέσης με βάση τους οριστικούς πίνακες της Ανακοίνωσης 5/2013 για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών, με φορέα υποδοχής την Ελληνική Αστυνομία. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ΄ 1755/2014 με σημερινή ημερομηνία.

Όπως αναφέρεται:
Mε την υπ’ αριθ. 6000/2/5250/8−π/12−12−2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού εντάσονται οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6000/2/234−γ από 15−10−2013 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β΄/2631), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6000/2/234−ε από 28−11−2013 (ΦΕΚ Β΄ 3030) όμοια, στην Ελληνική Αστυνομία, ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (άρθρο 81 του Ν. 4172/2013), οι κατωτέρω αναγραφόμενοι χίλιοι πεντακόσιοι σαράντα δύο (1542) πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, όπως αυτοί προκύπτουν από τους από 25−11−2014 νέους οριστικούς πίνακες διάθεσης ανά κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ και ΔΕ), με φορέα υποδοχής την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και συστήνονται ισάριθμες αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

Δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ. (ΦΕΚ Γ΄ 1755/2014):

Σχόλιο: Με τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης λήγει η προσωρινή τοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Εντός των επόμενων δύο ημερών αναμένεται διαταγή του Αρχηγείου που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και θα ορίζει την ημερομηνία που θα πρέπει να παρουσιαστούν οι νεοεισερχόμενοι στο φορέα. Με την ίδια διαταγή αναμένεται να αποδεσμευτούν και όσοι είναι επιτυχόντες σε άλλους φορείς για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ακόμη Φ.Ε.Κ., καθώς με τη σημερινή απόφαση συστήνονται και οι οργανικές θέσεις ανά αστυνομικό τμήμα. Οι επιτυχόντες εντός του ίδιου φορέα, που μετακινούνται σε άλλο αστυνομικό τμήμα, θα λάβουν φύλλο πορείας τις προσεχείς ημέρες. Η αρχική πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι η διαδικασία θα «τρέξει» αμέσως μετά τις γιορτές.

Νεώτερη ενημέρωση (30.12.2014): Μετά από σημερινή μας επικοινωνία, η αναμενόμενη διαταγή είναι άγνωστο πότε θα εκδοθεί, καθώς ακόμη δεν έχουν διευθετηθεί διαδικαστικά θέματα. Επίσης όσοι έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε άλλους φορείς πλην ΕΛ.ΑΣ. και μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ τους είναι πολύ πιθανό να παραμείνουν στη θέση της προσωρινής τους τοποθέτησης χωρίς να καταλαμβάνουν οργανική θέση, καθώς υπάρχει θέμα με την κάλυψη της μισθοδοσίας στο μεσοδιάστημα. 

Παρατήρηση: Το Φ.Ε.Κ. δημοσιεύθηκε βιαστικά, χωρίς να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα που παρέχει πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη να παραμείνουν στα καταστήματα κράτησης όσοι τοποθετήθηκαν αρχικά εκεί με τους προσωρινούς πίνακες. Η χρήση της δυνατότητας αυτής έστω και από έναν υπάλληλο θα επιφέρει αλλαγές και σε αυτό το Φ.Ε.Κ. Ο λόγος για ένα ακόμη μπάχαλο στη διαδικασία είναι η ανεπάρκεια του «αναμορφωτή» της Δημόσιας Διοίκησης Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη και σύσσωμου του επιτελείου του που δεν έδωσαν έγκαιρα τις κατάλληλες οδηγίες. Αλλά εκλογές έρχονται, ποιος νοιάζεται, εδώ απέτυχαν όταν είχαν όλο τον χρόνο μπροστά τους...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου