Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ στον Υπ. Εργασίας για την ενδεχόμενη διάλυση του ΟΠΑΔ

10 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 20

Προς:
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ. Βρούτση Γιάννη
Σταδίου 29
101 10 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
 Γενικό Γραμματέα
 Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 κ. Κοκκόρη Παναγιώτη
 Σταδίου 29
 101 10 – Αθήνα


Κύριε Υπουργέ,

Με τους Νόμους 3918/2011 και 3984/2011 που αφορούν στη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίστηκε η λειτουργία του νέου Ο.Π.Α.Δ. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες και το προσωπικό των κλάδων υγείας των Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό και οι παροχές σε είδος του Ο.Π.Α.Δ.


Ο Ο.Π.Α.Δ. διατήρησε τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα (έξοδα κηδείας, δαπάνες κατασκήνωσης κ.λπ.) αλλά και την αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων, της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρωπαϊκής κάρτας Ασφάλισης, στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (περίπου 1.700.000 πανελλαδικά), με το άρθρο 44 του Ν.4075/2012, όπως συνέβη και με τους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επιπρόσθετα ο Ο.Π.Α.Δ. είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση Μητρώου ασφαλισμένων, για την είσπραξη-έλεγχο των εσόδων τόσο του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου, όσο και του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. από τους οποίους και απαρτίζεται, ενώ παρέχει συντάξεις στους περισσότερους υπαλλήλους του που είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. (άρθρο 3 του Ν.3620/2007).

Είναι φανερό ότι οι αρμοδιότητες του σημερινού Ο.Π.Α.Δ. (χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, έλεγχος εισφορών, παροχή συντάξεων), τον κατατάσσουν λόγω συνάφειας αρμοδιοτήτων, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και για τον λόγο αυτό εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώ δεν έχει καμμία συνάφεια αρμοδιοτήτων  με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επιπρόσθετα στον  Ο.Π.Α.Δ. ανατέθηκε η εξυπηρέτηση  των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. για τις  παροχές σε είδος, η πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του που μεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω αδυναμίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να το πράξει ακόμη και σήμερα, μετά από ένα έτος λειτουργίας και ενώ ενισχύεται συνέχεια με προσωπικό. Τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους τους ανέλαβαν υποστηρικτικά και οι άλλοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.,Ο.Γ.Α.,Ο.Α.Ε.Ε.), μέχρι να καταφέρει να τις λειτουργήσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3010/29-12-2011).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) που εντάχθηκε στον Ο.Π.Α.Δ. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια (Ν.3655/2008) διέθετε αξιόλογα αποθεματικά, τα οποία είχαν δημιουργηθεί από τις εισφορές και χωρίς καμμία επιδότηση από το κράτος, καθώς το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είχε δικό του προϋπολογισμό και ήταν ένα υγιές Ταμείο. Τα αποθεματικά αυτά παρέμειναν ως περιουσία του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ., ενώ στο μεγαλύτερο μέρος τους είχαν επενδυθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας σε κρατικά ομόλογα και κατά συνέπεια υπέστησαν το σχετικό κούρεμα.  Με το άρθρο 37 του Ν.4075/2012 «η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ./Ο.Π.Α.Δ.  κατανέμεται κατά ποσοστό 50% και 50% μεταξύ του Τομέα και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». Η τρέχουσα αξία του συνόλου του αποθεματικού είναι περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οποιαδήποτε συζήτηση για συγχώνευση του Ο.Π.Α.Δ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα ήταν αδικαιολόγητη και υποβολιμαία καθώς:

§          Πρόκειται για δύο μη ομοειδείς Οργανισμούς. Ο Ο.Π.Α.Δ. ανήκει στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γεγονός που απορρέει από τις αρμοδιότητες της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας, της έκδοσης και θεώρησης βιβλιαρίων, της διατήρησης και επικαιροποίησης Μητρώου ασφαλισμένων, του ελέγχου των εισφορών, της παροχής συντάξεων στους εργαζομένους του. Γι αυτό και σήμερα εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας, ενώ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει υπηρεσίες υγείας σε είδος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

§          Πίσω από τη διάλυση του Ο.Π.Α.Δ. κρύβεται ο πραγματικός στόχος της μεταφοράς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του 100% της περιουσίας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ./Ο.Π.Α.Δ. και της οικειοποίησης των αποθεματικών του ξεπερνώντας τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν στη ρευστοποίηση   των ομολόγων.

Η ενδεχόμενη διάλυση του Ο.Π.Α.Δ. θα οδηγήσει στην  υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., καθώς οι αρμοδιότητές του δεν ασκούνται από  κανένα άλλο φορέα.

Αντίθετα, η συνέχιση της λειτουργίας του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με τη λειτουργία του, θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων Δημοσίου και Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., αλλά και στη βιωσιμότητα του συστήματος ασφάλισης, με την επικαιροποίηση του Μητρώου υπαλλήλων Δημοσίου και Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. αλλά και με τον έλεγχο των εισφορών που διενεργεί.

Κύριε Υπουργέ,

          Επειδή μέχρι σήμερα με τις παρεμβάσεις και τις πολιτικές που ασκούνται και σε εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων αποτέλεσμα είναι οι εργαζόμενοι να μην έχουν ούτε υγειονομική ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σας ζητούμε αντί να αποδυναμώνετε το ρόλο και την λειτουργία του Ο.Π.Α.Δ. να τον ενισχύσετε. Σας δηλώνουμε επίσης ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία νέα προσπάθεια καταλήστευσης των αποθεματικών του Ταμείου μας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

         Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                            Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου