Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Τρίμηνη παράταση της σύμβασης της ΔΑΕΜ για την ελεγχόμενη στάθμευση

'Εγκριση για την τρίμηνη παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δήμου Αθηναίων και ΔΑΕΜ Α.Ε. για την ανάπτυξη, υποστήριξη , αναβάθμιση και πιλοτική διαχείριση του συστήματος για τις ανάγκες λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Αθηναίων με ημερομηνία 28/02/2013 άνευ τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου, με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει, την τρίμηνη παράταση, δηλαδή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, της προσαρτώμενης Προγραμματικής Σύμβασης με αρ. πρωτ. 204348/31-10-11, άνευ τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση) μετά και την σύμφωνη γνώμη της ΔΑΕΜ ΑΕ.

Δείτε την απόφαση αλλά και την τρέχουσα σύμβαση στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου