Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αθηναίων

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη, ορίζονται οι αντιδήμαρχοι με θητεία από 21-1-2013 μέχρι 31-8-2014, ως εξής:

1) Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Σουλτάνα Σπυροπούλου με την εποπτεία των Διευθύνσεων:
α) Κοινοχρήστων Χώρων
β) Οδοποιίας και Αποχέτευσης
γ) Κτιριακών Έργων
δ) Σχολικών Κτηρίων και
ε) Ηλεκτρολογικού

2) Αντιδήμαρχος Συντονισμού: Παναγιώτης Μπέης με την εποπτεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης

3) Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Ανδρέας Βαρελάς, με την εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

4) Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Σχεδίου Πόλεως: Εύα Κοντοσταθάκου με την εποπτεία των Διευθύνσεων
α) Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας
β)Δημοτικών Προσόδων
γ) Προμηθειών και Γενικών Αποθηκών 
και τις αρμοδιότητες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και Διαφάνειας.

5) Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης: Καλλιόπη Γιαννοπούλου με την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας πλην του Τμήματος Υποδοχής και Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.

6) Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης: Νέλλη Παπαχελά, με την εποπτεία του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

7) Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος με την εποπτεία των Διευθύνσεων
α) Δημοτικής Αστυνομίας.
β)Εμπορίου και Ανάπτυξης

8) Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος: Άγγελος Αντωνόπουλος με την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

9) Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας: Γεώργιος Αποστολόπουλος με αρμοδιότητα και του Τμήματος Επικοινωνίας των Πολιτών

10) Αντιδήμαρχος Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης: Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης με την εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Τμημάτων 1ης,2ης, 3ης, 4ης,5ης,6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και τις αρμοδιότητες των εξής τμημάτων της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:
α) του Τμήματος Διοίκησης,  Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών & Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας (ΔΕΠ)
α1)του Γραφείου Λειτουργίας και Εποπτείας Προσωπικού Φύλαξης και Καθαρισμού Σχολικών Κτιρίων
β) του Τμήματος Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης και
γ) του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων
Επίσης,

Η αντιδήμαρχος, Σουλτάνα Σπυροπούλου, ορίζεται αναπληρώτρια του Δημάρχου Αθηναίων, και θα ασκεί τα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος.
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο αντιδήμαρχος, Ανδρέας Βαρελάς.

Στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Κόκκινο, ανατίθεται η εποπτεία της Δ/νσης Κοιμητηρίων, καθώς και η εποπτεία του Τμήματος Υποδοχής και Υποστήριξης  Ευπαθών Ομάδων της Διεύθυνσης Αλληλεγγύης και Υγείας.

Στη δημοτική σύμβουλο Αγγελική Αντωνοπούλου, ανατίθεται η εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού.

Στη δημοτική σύμβουλο Παναγιώτα Ψαράκη ανατίθεται η εποπτεία  της προώθησης και της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού, καθώς και της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.
Εξαιρείται από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων η αρμοδιότητα για εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στον δήμαρχο Αθηναίων.

Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Φώτη Προβατά, ανατίθεται η εποπτεία του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και του Τμήματος Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου της Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου