Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Υποχρεωτική απογραφή των συνταξιούχων του ΤΥΔΚΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΔΚΥ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΥΔΚΥ ΜΕΧΡΙ 28/2/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ , στα πλαίσια της εφαρμογής του υπ.αριθμ.πρωτ.Φ80000/οικ.29810/1981 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπ. Εργασίας , διενεργεί αυτοπρόσωπη απογραφή των συνταξιούχων του.

Παρακαλούνται όλοι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το ΤΥΔΚΥ , να προσέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (Ηπείρου 38 Αθήνα-6ος όροφος-γραφ.606) ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ (για τους συνταξιούχους της Επαρχίας), για να απογραφούν, το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013.

Επισημαίνουμε ότι η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013. Πέραν της προθεσμίας αυτής , ουδεμία παράταση θα δοθεί και μετά την ημερομηνία αυτή, το ΤΥΔΚΥ θα προβεί στην διακοπή των συντάξεων όσων συνταξιούχων δεν απογραφούν.

Η απογραφή είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση από τους συνταξιούχους των παρακάτω δικαιολογητικών:

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Δείτε επίσης την ανακοίνωση για την πληρωμή συντάξεων με την ισχύ του ν.4093/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου