Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

«Ψαλίδι» στις αποζημιώσεις απολυμένων υπαλλήλων που τελούσαν σε διαθεσιμότητα – Ποιοι πλήττονται

Μειωμένες, συγκριτικά με τις αρχικές εξαγγελίες, θα είναι οι αποζημιώσεις που θα λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα απολύονται μετά την παραμονή τους για οκτώ μήνες σε διαθεσιμότητας.

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που εντάχθηκε σε παλαιότερο νομοσχέδιο, επανακαθόρισε τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης, κατεβάζοντας τον πήχη, διατηρώντας, ωστόσο, το πλαφόν των 15.000 ευρώ αποζημίωσης.

Με την τελευταία χρονικά τροπολογία ορίζεται ότι για την αποζημίωση απόλυσης, αφενός μεν, δεν υπολογίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας, αφετέρου δε, συμψηφίζεται το σύνολο των αποδοχών διαθεσιμότητας με την αποζημίωση.

Αντιθέτως, η προηγούμενη διατύπωση είχε διαβάθμιση και ανέφερε στο σημείο αυτό:
«Οι αποδοχές διαθεσιμότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συμψηφίζονται στην ως άνω αποζημίωση απόλυσης, την οποία και μειώνουν αναλόγως ως εξής:

Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία (3) έτη δεν συμψηφίζεται κανένα ποσό. Για υπηρεσία από τρία (3) έτη και μία ημέρα έως έξι (6) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα. Για υπηρεσία από έξι (6) έτη και μία ημέρα έως δώδεκα (12) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα, για υπηρεσία από δώδεκα (12) έτη και μία ημέρα έως δεκαοκτώ (18) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο (2) μηνών, για υπηρεσία από δεκαοκτώ (18) έτη και μία ημέρα έως είκοσι τέσσερα (24) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τριών (3) μηνών. Τέλος για υπηρεσία από είκοσι τέσσερα (24) έτη και μία ημέρα και άνω συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων (4) μηνών.

Η ανωτέρω αποζημίωση, μετά και τον προβλεπόμενο ως άνω συμψηφισμό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ».

Επομένως, το «ψαλίδι» στις αποζημιώσεις μπαίνει για το σύνολο των απολυμένων «διαθέσιμων» υπαλλήλων. Μεγαλύτερη, ωστόσο, βάσει της σύγκρισης μεταξύ πρώτης και δεύτερης διατύπωσης, είναι η αφαίρεση του ποσού από τους νεότερους υπαλλήλους.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο στην έκθεσή του που συνοδεύει την τροπολογία, από τον επανακαθορισμό του υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης προκύπτει εξοικονόμηση δαπάνης, το ύψος της οποίας «δεν μπορεί να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και τις αποδοχές ενός εκάστου των δικαιούχων».

Πηγή:  http://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου