Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Νομοσχέδιο ΥΔιΜΗΔ με αλλαγές σε προσλήψεις, Υ.Κ., μετατάξεις «διαθέσιμων». Αργία για χρήση/ διατήρηση στο φάκελο πλαστών εγγράφων - Σχολιασμός Ε.Κ.Ε.Δ.Α

Αλλαγές στις προσλήψεις συμβασιούχων, στις διαδικασίες μετάταξης/μεταφοράς υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας αλλά και στις γονικές άδειες και τις διευκολύνσεις προς γονείς-υπαλλήλους, επέρχονται με διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους ΚΕΠ.

Συγκεκριμένα:
 1. Στο άρθρο 20 ορίζεται ότι η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε μήνες από τη σχετική απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 21 η διαθεσιμότητα λήγει για έναν υπάλληλο όταν αναλαμβάνει υπηρεσία στο νέο φορέα μέσω μετάταξης/μεταφοράς. Μέχρι τότε ο φορέας προέλευσης υποχρεούται να του καταβάλει το 75% του μισθού
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 22 αλλάζει η διαδικασία υποχρεωτικών μετατάξεων/μεταφορών προσωπικού. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι έχουν προτεραιότητα, επιτρέπεται η υποβολή ένστασης στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων αλλά εντός προθεσμίας 10 ημερών αντί ενός μήνα
 4. Με το άρθρο 24 δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους ΚΕΠ να αναγνωρίσουν μέχρι εφτά έτη προϋπηρεσίας
 5. Με το άρθρο 25 τροποποιούνται διατάξεις για γονικές άδειες φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων, ενώ παρέχονται πρόσθετες διευκολύνσεις στους υπαλλήλους-γονείς όταν πρόκειται για νοσηλεία ή ανατροφή τέκνου
 6. Με το άρθρο 26 επεκτείνεται η μείωση ωραρίου και σε υπαλλήλους-γονείς παιδιών έως 15 ετών με διαβήτη με ποσοστό αναπηρία άνω του 50% και με σύζυγο με ποσοστό αναπηρία άνω του 67% αντί για το ισχύον 100%
 7. Με το άρθρο 32 του απαγορεύεται ο διορισμός ή πρόσληψη στις δημόσιες υπηρεσίες, μονίμου προσωπικού, ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης της σχέσης εργασίας του, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται κενή οργανική θέση. Κατ” εξαίρεση μόνο, επιτρέπεται κάτι τέτοιο σε προσωποπαγή θέση, αποκλειστικά στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις (π.χ. συμμόρφωση της Διοίκησης με δικαστική απόφαση, διορισμός αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης).

 Πηγή: aftodioikisi.gr


Παρατηρήσεις Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Με μία γρήγορη ανάγνωση εντοπίσαμε τα εξής:
 • Στο άρθρο 21 υπάρχει ρητή πρόβλεψη για άρση του καθεστώτος διαθεσιμότητας με την ανάληψη προϋπηρεσίας στο νέο φορέα και όχι με την έκδοση του ΦΕΚ. Αν και κατά την άποψή μας αυτονόητο (τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται στις μετατάξεις), αυτό διορθώνει το θέμα που προέκυψε σε κάποιους δήμους που κάνουν δικές τους εξεζητημένες ερμηνείες και σταμάτησαν να πληρώνουν τους συναδέλφους με την  έκδοση του ΦΕΚ μετάταξης/τοποθέτησης, και όχι με την ανάληψη της υπηρεσίας. Δεν αφορά βέβαια στο Δήμο Αθηναίων. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ανάλογο θέμα μπορεί να προκύψει και για το διάστημα από την έκδοση των οριστικών ΦΕΚ μετάταξης /μεταφοράς (ημερομηνία κατά την οποία λήγουν οι προσωρινές τοποθετήσεις) μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας, οπότε μερικούς μήνες αργότερα είναι πιθανό να διευθετηθεί με νέα νομοθετική ρύθμιση (ειρωνικά τα γράφουμε).
 •  Στο άρθρο 22 τροποποιείται το βασικό άρθρο που αφορά στη διαδικασία της κινητικότητας (άρθρο 90 του ν.4172/2013). Με την παρ. 2 διασφαλίζεται ότι αν κάποιος τεθεί σε διαθεσιμότητα και εκ των υστέρων εξαιρεθεί, ή ακόμα και αν συνταξιοδοτηθεί στο διάστημα της διαθεσιμότητας, η θέση του καταλαμβάνεται από τον αμέσως επόμενο υπάλληλο στον πίνακα και οι προς διαθεσιμότητα θέσεις παραμένουν σταθερές. Έτσι αν σε μία υπηρεσία τέθηκαν 100 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα και κάποιος εξαιρεθεί ή λυθεί η υπαλληλική του σχέση π.χ. 7 μήνες μετά, τη θέση του θα λάβει υπάλληλος που την είχε γλυτώσει... Μέριμνα του κ. Μητσοτάκη ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα τα νούμερα...
 •  Στο άρθρο 22 παρ. 3 έχουμε την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία της κινητικότητας, καθώς είχαν επέλθει τροποποιήσεις διάσπαρτα σε διάφορους νόμους.
 • Στο άρθρο 22 παρ. 5 επανέρχεται το θέμα της συμμετοχής σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις και καθορίζεται ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται από το ΑΣΕΠ, για κάθε Ανακοίνωση, οι τελικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης. Δηλαδή οι «οριστικοί πίνακες», όπως αναφέρονταν σε προηγούμενη διάταξη, έχουν αντικατασταθεί με τους «τελικούς πίνακες». Διάταξη εκ του πονηρού, πιθανόν στοχευμένη στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών, αλλά τίποτα περισσότερο από μια τρύπα στο νερό, αφού τελικοί σύμφωνα με  τις διατάξεις που έχουν προηγηθεί νοούνται οι πίνακες μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων, και τέτοιοι πίνακες δεν έχουν εκδοθεί. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός αυτής της διάταξης, πιθανόν το Υπουργείο να μην θέλει να εκδοθούν προς το παρόν οι οριστικοί πίνακες της Ανακοίνωσης 5/2013, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όσοι περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες που έχουν ήδη εκδοθεί -και όχι στους οριστικούς- παραιτούνται αυτόματα από ενδεχόμενη αίτησή τους στη νέα Ανακοίνωση 15/2014. Μια διάταξη χωρίς νόημα, ένα παράθυρο για μιλημένους, ή έχουμε πάθει παράκρουση και έχουμε υπόνοιες με το παραμικρό; Θα το δείξει ο καιρός....
 • Στο άρθρο 22 παρ.6 αλλάζει η προθεσμία υποβολής αίτησης θεραπείας επί των τελικών πινάκων σε 10 ημέρες από 30 που ίσχυε. Προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας, ή παρεμπόδισης των συναδέλφων να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα (δεδομένου μάλιστα ότι στην περίπτωση της αφαίρεσης των 20 μορίων του γραπτού διαγωνισμού οι αιτήσεις θεραπείας για τους τελικούς πίνακες της Ανακοίνωσης 5/2013 κατατέθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 2 μέρες πριν το πέρας των 30 ημερών, μέχρι να ενημερωθούν και να τις συντάξουν οι δικηγόροι και μέχρι να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα).
 • Στο άρθρο 28 ορίζεται ο υποχρεωτικός και αυτεπάγγελτος έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών όλων όσων θα διορίζονται στο δημόσιο με διαδικασίες μέσω του ν. 2190/1994 (μέσω Α.Σ.Ε.Π. δηλαδή), καθώς και για τους ήδη υπηρετούντες που κάνουν αίτηση μετάταξης σε ανώτερο κλάδο, αλλά και για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Επίσης προβλέπεται ο αμελλητί έλεγχος των ήδη υπηρετούντων με απάντηση εντός πέντε ημερών από τις υπηρεσίες τους.
 • Στο άρθρο 29 ορίζεται ότι η κατάθεση, χρήση και διατήρηση σε ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου βεβαιώσεως, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αργία του υπαλλήλου. Διάταξη που θα προκαλέσει ανησυχία σε όσους την σκαπούλαραν προς το παρόν, μεταξύ των οποίων ίσως και κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί με μόνιμη κατοικία στην επαρχία ή σε δήμους της Αττικής εκτός Αθήνας, που προσκόμισαν βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και μοριοδοτήθηκαν για την εντοπιότητά τους στο Δήμο Αθηναίων, αλλά ο έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατά περίεργο τρόπο δεν εντόπισε τίποτα μεμπτό...
 • Στο άρθρο 25 καταργούνται οι συνολικά, πέντε θέσεις βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθε διάταξη σχετική με τις θέσεις αυτές. Μία ακόμη περίεργη διάταξη με δεδομένο ότι καταργούνται θέσεις ελεγκτών σε Ανεξάρτητη Αρχή, και πρακτικά ο έλεγχος θα πέσει στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που ανήκει στο ΥΔιΜΗΔ και υπάγεται στον κ. Μητσοτάκη...

Ακολουθούν οι σχετικές διατάξεις:
Άρθρο 21
Άρση του καθεστώτος διαθεσιμότητας

Το δεύτερο εδάφιο της περ. 1.β της υποπαρ. Ζ2 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το καθεστώς διαθεσιμότητας αίρεται με την ανάληψη υπηρεσίας από τον υπάλληλο στο νέο φορέα, ύστερα από την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς. Ο φορέας προέλευσης υποχρεούται να καταβάλλει στον υπάλληλο το 75% των αποδοχών του, έως την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη νέα Υπηρεσία.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους που εντάχθηκαν στο καθεστώς διαθεσιμότητας - κινητικότητας δυνάμει της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, όπως ισχύει».


Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 90 ν. 4172/2013

1.    Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.»

2.    Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2α. ως εξής:

«2.α. Κατά την αληθή και ορθή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος, η οποία απορρέει από τον σκοπό της θέσπισής της, ο αριθμός των ως άνω καταργούμενων θέσεων, παραμένει αμετάβλητος.

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος επανέρχεται στην Υπηρεσία του λόγω εξαίρεσης από το καθεστώς διαθεσιμότητας, κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Δ του άρθρου 90 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 41 του ν. 4250/2014, όπως ισχύουν, ή λύεται η υπαλληλική του σχέση λόγω παραίτησης ή συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας, τη θέση του στο καθεστώς της διαθεσιμότητας καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος υπάλληλος στους βαθμολογικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατά κατηγορία και κλάδο.

3. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α167) και συμπληρωθεί με την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α 174) και το άρθρο 12 του ν. 4210/2013 {Α 254), και αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου 44 του . 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α) αντικαθίσταται και έχει ως εξής:

«Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α 226).

Εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας.

Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν ή μεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μετάταξης/μεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης προβαίνει σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων μετά από έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. Υπάλληλοι, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης και τα ως άνω πιστοποιητικά και στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται ως μη νόμιμα, στερούνται του δικαιώματος μετάταξης ή μεταφοράς. Η ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε επιμέρους κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωμία των υπαλλήλων, την εκπαίδευση τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία, την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους (όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εντός της ως άνω πενθήμερης προθεσμίας η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού συντάσσει πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και κατν αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (As 28) καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Για την κατάρτιση των ως άνω προσωρινών πινάκων λαμβάνονται υπόψη οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, καθώς και οι δηλώσεις προτίμησης των υπαλλήλων σε φορείς υποδοχής. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται από αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ. Μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση.

Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, καθώς και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε η υποπερίπτωση ααν της περίπτωσης Δν της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν τρία τέκνα που συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας που αντιστοιχεί στα γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων.

Για τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

4.    Αιτήσεις θεραπείας που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, οι οποίες έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

5.    Το εδάφιο που προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 91 με το άρθρο 48 ν. 4262/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης/ μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται από το ΑΣΕΠ, για κάθε Ανακοίνωση, οι τελικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων για μετάταξη/μεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»

6. Η υποπαράγραφος α) της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αιτήσεις θεραπείας κατά των τελικών πινάκων κατάταξης υπαλλήλων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκούνται ενώπιον του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα που κατάρτισε τους πίνακες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου