Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Ανακοίνωση 15/2014 για τους αδιάθετους δημοτικούς αστυνομικούς & το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης

Αν.15/2014 
Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α΄74).
 

Πηγή: ΑΣΕΠ 

Παρατήρηση: Να σημειωθεί ότι το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αθηναίων έχει ξεκινήσει να ενημερώνει τους 53 υπό διαθεσιμότητα δημοτικούς αστυνομικούς του Δήμου Αθηναίων για τη δυνατότητα συμμετοχής στη νέα Ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου