Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ποια είναι η αποζημίωση των «διαθέσιμων» που απολύονται – Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά (ΚΥΑ)

Τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει τον πλήρη συμψηφισμό των αποδοχών που έχουν λάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι όντας σε διαθεσιμότητα με την αποζημίωση που θα λαμβάνουν σε περίπτωση απόλυσης λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης.

Πιο αναλυτικά, για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη για την κατάταξη του υπαλλήλου καθώς και ο χρόνος που μεσολάβησε για τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση η εφάπαξ αποζημίωση εν συνεχεία θα απομειώνεται κατά 60% για το επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό και κατά 50% για το μη επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό. Θα συμψηφίζεται δε με τις αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι δικαιούχοι και μετά τον συμψηφισμό της δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Εάν οι αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά το χρόνο της θέσης σε διαθεσιμότητα υπερβαίνουν την εφάπαξ αποζημίωση, η διαφορά δεν θα αναζητείται από τους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους, από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, από τους οικείους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΔΔ που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ από τα εποπτεύοντα υπουργεία σε περίπτωση που πρόκειται για υπαλλήλους ΝΠΔΔ που δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  •  Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου