Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Συζητήθηκε η προσφυγή δημοτικού αστυνομικού της Ρόδου κατά της ανάκλησης του διορισμού του λόγω χρήσης πλαστού δικαιολογητικού

Συζητήθηκε χθες ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς η πρώτη αίτηση δημοτικού αστυνομικού, που βρέθηκε στη δίνη του σκανδάλου των προσλήψεων με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, για την ακύρωση της απόφασης του δημάρχου Ρόδου περί ανάκλησης του διορισμού του.

Ο δημοτικός αστυνομικός, 33 ετών, αποφοίτησε από την Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Ρόδου. Στις 14 Δεκεμβρίου 2004 υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό που δημοσιεύθηκε με προκήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 41 συνολικά θέσεων «ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του τέως Δήμου Ροδίων» και ειδικότερα στόχευε στην κατάληψη μίας εκ των συνολικά 30 προκηρυσσόμενων θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ 23).

Για τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό υπέβαλε, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, αντίγραφο του πτυχίου που έλαβε από την Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Ρόδου για την καταληκτική τρίτη τάξη της φοίτησής του κατά το σχολικό έτος 1998-1999, στο οποίο αναγραφόταν ο γενικός βαθμός απολύσεως 11 και 7/10, και αντίγραφο του πτυχίου που είχε λάβει από την Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Ρόδου ένα χρόνο ενωρίτερα, δηλαδή για τη φοίτησή του κατά το σχολικό έτος 1997-1998. Στο αντίγραφο αυτό δεν περιλαμβανόταν, ωστόσο, ο αληθής βαθμός αποφοίτησής του από τη δεύτερη τάξη της φοίτησής του στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, που ήταν 11 και 7/10, αλλά ο εσφαλμένος βαθμός των 17 και 6/10.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό η επιτροπή τον κατέταξε 10ο και διορίστηκε σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 23.

Μετά από έρευνα για τυχόν τέλεση των αδικημάτων της πλαστογραφίας και της χρήσης πλαστών εγγράφων από τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό, έπειτα από σχετική καταγγελία, διενεργήθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε η πλαστότητα του βαθμού του αλλά τονίστηκε ότι παρά τις όποιες διαπιστώσεις δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί η οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη σε βάρος όσων υπέβαλαν εσφαλμένα δικαιολογητικά πρόσληψης, διότι έχουν τελεστεί πρίν την πρόσληψη τους.

Στις 16/8/2013 εκδόθηκε η απόφαση απόλυσης του την οποία χαρακτηρίζει παράνομη για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι ανεξάρτητα από το λάθος στο οποίο υπέπεσε κατά την συνυποβολή του εσφαλμένου τίτλου σπουδών του έτους 1997-1998, ούτως ή άλλως είχε τα νόμιμα προσόντα και τα μόρια για να συμπεριληφθεί μεταξύ των 30 που προσελήφθησαν.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Κώστας Χαλκιάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου