Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αθηναίων - Προμήθεια συστήματος TETRA

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012. Ανάμεσα στις αλλαγές που υπάρχουν ξεχωρίσαμε τη νέα δαπάνη για τη δημοτική αστυνομία που αφορά την χρήση συστήματος ραδιοεπικοινωνιών TETRA. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε μεταξύ άλλων:

Δ. Ενισχύσεις Κ.Α. από το αποθεματικό
1. Δημιουργία στον κώδικα και μεταφορά στον προϋπολογισμό του Κ.Α. 6224.002 Φ0 «Δαπάνη για χρήση συστήματος ραδιοεπικοινωνιών τεχνολογίας ΤΕΤRA» να ενισχυθεί με το ποσό των 15.000 €. (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας - 61).
2. Μεταφορά από τον κώδικα στον προϋπολογισμό του Κ.Α. 8123.001 Φ30 «Μελέτες – έρευνες – πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» να ενισχυθεί με το ποσό των 1.540 €. (Διεύθυνση Οδοποιίας και Αποχέτευσης - 43).

Δείτε αναλυτικά την πλήρη απόφαση στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου