Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

Επιστολή ΠΟΕ-ΟΤΑ στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για το θέμα της εργασιακής εφεδρείας

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1028

                                                                                      
Προς:
Πρόεδρο και Μέλη
του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κοινοποίηση:
 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων


Κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.2.9/35/οικ.18195/3-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που για άλλη μια φορά ζητά στοιχεία από τους Ο.Τ.Α. για τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού για τα επόμενα πέντε χρόνια (2012-2016) προκειμένου να επαναφερθεί το αντισυνταγματικό μέτρο της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει και σε εσάς την αντίθεσή της καθώς θεωρεί απαράδεκτο και προκλητικό την επαναφορά ενός μέτρου που εκτός των άλλων θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε απόλυση και στην ανεργία.


 Με την επαναφορά του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας σε συνδυασμό με τις νέες περικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις ελλείψεις σε προσωπικό λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού είναι ξεκάθαρο ότι οι Ο.Τ.Α. οδηγούνται σε οικονομική κατάρρευση αλλά και αδυναμία παροχής όλων των υπηρεσιών στους πολίτες δηλ. τη διάλυσή τους και την εκχώρηση όλων των υπηρεσιών Κοινωνικού χαρακτήρα σε ιδιώτες (καθαριότητα, πράσινο, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές κ.λπ.).

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση και αυτής της προσπάθειας για απολύσεις εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., καθώς θεωρεί πλέον των άλλων ότι η έλλειψη έστω και ενός εργαζόμενου από τις υπηρεσίες τους θα οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας τους, κάλεσε τους Συλλόγους-Μέλη της να παρέμβουν σε όλους τους Ο.Τ.Α. της χώρας ώστε να μην αποσταλούν τα στοιχεία που ζητούνται. Άλλωστε όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μας έχουν μετρήσει τόσες πολλές φορές που έχουν χάσει το λογαριασμό.


Κύριε Πρόεδρε,
Πιστεύουμε ότι η αντίδραση στην επαναενεργοποίηση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας πρέπει να είναι άμεση και καθολική με τη συμμετοχή και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς οι επιλογές της μνημονιακής τρικομματικής συγκυβέρνησης έχουν μοναδικό στόχο την οικονομική και λειτουργική κατάρρευση των Ο.Τ.Α. με άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες και την κοινωνία. Η θέση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. στο κρίσιμο αυτό θέμα αλλά και κάθε Δημάρχου ξεχωριστά θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση και στη μη εφαρμογή του ούτως ή άλλως αντισυνταγματικού μέτρου της εργασιακής εφεδρείας.

Γι’ αυτό η κατεύθυνση και η δική σας στους Ο.Τ.Α. στη μη αποστολή των στοιχείων αλλά και μη εφαρμογή του αντισυνταγματικού μέτρου της εφεδρείας θα είναι το πρώτο βήμα για την αποτροπή της οικονομικής και λειτουργικής κατάρρευσης των Ο.Τ.Α. και τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών τους.

Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

         Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος    Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου