Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Άρθρο περί μετατάξεων από τον συνεργαζόμενο με το ΣΔΑΘ δικηγόρο κ. Θαλή Μέλφο.

Άρθρο-συνέχεια προηγούμενου σχετικά με τις μετατάξεις στην Δημοτική Αστυνομία από τον συνεργαζόμενο με το ΣΔΑΘ δικηγόρο και εκπαιδευτή Συνταγματικού Δικαίου της σχολής Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας κ. Θαλή Μέλφο.


Μετατάξεις βάσει του ν. 4057/2012: Οι τελευταίες εξελίξεις, δυνατότητες και προθεσμίες

 Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε αναφερθεί στη δυνατότητα που δόθηκε, με ειδική διάταξη (παράγραφος 18 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012), σε αποσπασμένους υπαλλήλους να μεταταγούν, υπό προϋποθέσεις, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπέβαλαν σχετική αίτηση. Σε νεότερη ανάρτηση έγινε λόγος για τη διαφαινόμενη άρνηση των αρμοδίων Υπουργείων να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις όσων υπαλλήλων δεν είχαν συμπληρώσει πενταετία από το διορισμό τους (οκταετία για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς), παρότι στο νόμο δεν τίθεται καμία τέτοια προϋπόθεση, αντίθετα μάλιστα από το γεγονός ότι πρόκειται για ειδική διάταξη, η οποία επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη μετάταξη, συνάγεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι περιορισμοί που απορρέουν από τις γενικές διατάξεις (π.χ. απαγόρευση μετάταξης πριν από την παρέλευση πενταετίας από το διορισμό ή οκταετίας για τους δημοτικούς αστυνομικούς ή δεκαετίας για όσους έχουν διορισθεί, λόγω εντοπιότητας, σε παραμεθόριες περιοχές• απαγόρευση μετάταξης εφόσον πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του για τους δημοτικούς υπαλλήλους· εξάρτηση της μετάταξης από τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας της οργανικής θέσης και του υπηρεσιακού συμβουλίου κλπ.). Κατά συνέπεια, η άρνηση της μετάταξης με την επίκληση τέτοιων γενικών διατάξεων είναι παράνομη, καθώς είναι στοιχειώδης νομικός κανόνας ότι μια ειδική διάταξη υπερισχύει μιας γενικής.

Οι παραπάνω πληροφορίες για τις αρνητικές διαθέσεις της Διοίκησης επιβεβαιώθηκαν στην πράξη, καθώς οι αιτήσεις όσων υπαλλήλων δεν είχαν συμπληρώσει πενταετία από το διορισμό τους (ή όσων Δημοτικών Αστυνομικών δεν είχαν συμπληρώσει οκταετία) έχουν απορριφθεί. Πολλές φορές μάλιστα η άρνηση είναι σιωπηρή, αφού δεν δίνεται γραπτή απάντηση στους ενδιαφερόμενους, απλώς αυτοί ενημερώνονται προφορικά ότι η αίτησή τους δεν έγινε δεκτή. Οι λόγοι που προβάλλονται προφορικά είναι επιεικώς αστήρικτοι από νομική άποψη. Για παράδειγμα, σε υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας επικαλούνται ένα έγγραφο του ίδιου Υπουργείου περί παγώματος των μετατάξεων (από πότε τα έγγραφα του κάθε Υπουργείου υπερισχύουν του νόμου;), καθώς και παλαιότερες γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., οι οποίες αναφέρονται όμως σε άλλα ζητήματα και όχι στη συγκεκριμένη κρίσιμη διάταξη του ν. 4057/2012.

Επειδή πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν τί μπορούν να κάνουν από δω και πέρα, και έως πότε πρέπει να περιμένουν να λάβουν απάντηση, εφιστάται η προσοχή στο εξής σημείο: Όταν υποβάλλεται μία αίτηση στη Διοίκηση, εάν δεν υπάρξει απάντηση μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο για όσους θέλουν να κινηθούν δικαστικά, γιατί από τη συμπλήρωση του τριμήνου αρχίζει να τρέχει η προθεσμία για την προσφυγή στα δικαστήρια, η οποία είναι 60 ημέρες. Εάν δηλαδή ο ενδιαφερόμενος δεν προσφύγει μέσα σε 60 ημέρες από τη συμπλήρωση του τριμήνου, τότε χάνει το δικαίωμά του να προσφύγει και ενδεχόμενη μεταγενέστερη προσφυγή κατά της σιωπηρής άρνησης θα απορριφθεί ως εκπρόθεσμη. Έχει συμβεί αρκετές φορές οι ενδιαφερόμενοι να χάσουν την προθεσμία για να προσφύγουν στα δικαστήρια, περιμένοντας την απάντηση στην αίτησή τους, μη γνωρίζοντας ότι με την πάροδο τριμήνου αρχίζει να τρέχει η προθεσμία για προσφυγή, ακόμη και αν δεν έχουν λάβει απάντηση.

Ενόψει των παραπάνω, τα χρονικά δεδομένα για όσους θέλουν να κινηθούν δικαστικά, έχουν ως εξής:

► Όσοι έχουν λάβει ρητή αρνητική απάντηση, έχουν προθεσμία 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της αρνητικής απάντησης. Στην προθεσμία αυτή δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Εφόσον όμως η κοινοποίηση έχει γίνει στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία ξεκινά από τις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Νοεμβρίου.

► Όσοι δεν έλαβαν απάντηση, θεωρείται νομικά ότι έλαβαν αρνητική απάντηση εφόσον έχει περάσει ένα τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης. Δεδομένου ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έληγε στις 14 Μαΐου 2012, το τρίμηνο έχει παρέλθει για όλους. Η προθεσμία για προσφυγή στα δικαστήρια είναι πάλι 60 ημέρες και αρχίζει από τη συμπλήρωση του τριμήνου από την υποβολή της αίτησης, ισχύει όμως και εδώ ότι εφόσον το τρίμηνο συμπληρώθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία ξεκινά από τις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Νοεμβρίου.

Συμπερασματικά:

1. Η άρνηση της μετάταξης με την επίκληση γενικών διατάξεων είναι παράνομη.
2. Με αρνητική απάντηση ισοδυναμεί και η πάροδος τριμήνου από την υποβολή της αίτησης.
3. Όσοι ενδιαφέρονται να κινηθούν δικαστικά, πρέπει να προσφύγουν μέσα σε 60 μέρες από την κοινοποίηση της αρνητικής απάντησης ή από την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη και εάν δεν έχουν λάβει απάντηση.

Θαλής Μέλφος
Πηγή: Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης - Σ.Δ.Α.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου