Τρίτη 7 Αυγούστου 2012

Δελτίο τύπου-καταγγελία της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την προσπάθεια μείωσης του εφάπαξ των υπαλλήλων ΟΤΑ με κατασκευασμένες αναλογιστικές μελέτες


Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 996

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Με ύπουλο και δόλιο τρόπο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιχειρούν να μειώσουν το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). Για το σκοπό αυτό μάλιστα έγιναν αναλογιστικές εκτιμήσεις «κομμένες» και «ραμμένες» στα μέτρα που θέλουν να περάσουν σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


           Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή αντέδρασε αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αριθμ. πρωτ.: 901/4-7-2012) εκφράζοντας τις ενστάσεις και διαφωνίες της με τις «κατασκευασμένες» αναλογιστικές εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου, ενώ ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση με σκοπό η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να του διατυπώσει τις θέσεις της. Κάτι τέτοιο ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό με αποκλειστική ευθύνη του κ. Υπουργού.

          Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει στείλει προ μηνών έγγραφο στον Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ζητώντας του να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή (μείωση) του εφάπαξ, σημειώνοντας πώς κάτι τέτοιο προβλέπει ο Νόμος 4046/2012. Επικαλείται μάλιστα τις δήθεν αναλογιστικές εκτιμήσεις, οι οποίες για τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προβλέπουν πώς οι εφάπαξ παροχές που χορηγεί στους παλαιούς ασφαλισμένους του υπερβάλλουν των καταβληθέντων εισφορών κατά 40,31%. Το συμπέρασμα αυτό είναι παντελώς αυθαίρετο και μοναδικό στόχο έχει να υπηρετήσει τις πολιτικές των μνημονίων και την κατάργηση κάθε δικαιώματος των ασφαλισμένων στην Επικουρική Ασφάλιση. 

          Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που θέλει να δείχνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι υπηρεσίες του. Κι αυτό γιατί δεν λήφθηκαν υπόψιν η περιουσία του Τομέα, το πλεόνασμα αλλά και οι ταμιακές εισροές και εκροές: Ενώ οι εισφορές που λήφθηκαν υπόψη για τις αναλογιστικές εκτιμήσεις αναφορικά με την ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών είναι αυτές των ετών 2010-2011, δηλαδή 1.800 ευρώ κατά μέσο όρο, όταν οι κυβερνήσεις τα τελευταία αυτά δύο χρόνια έχουν εξοντώσει οικονομικά τους εργαζόμενους-ασφαλισμένους με απανωτές μειώσεις μισθών και επιδομάτων (20% στα επιδόματα και 60% στις υπερωρίες).

Η εικόνα απέχει παρασάγγας αν ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των συνολικών αποδοχών της τελευταίας 10ετίας. Σε αυτή την περίπτωση ο μηνιαίος μέσος όρος αποδοχών των ασφαλισμένων φθάνει τα 2.500 ευρώ, αφού υπολογίζεται το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών. Ένας δε σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων αποτελείται από υψηλόμισθους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, Νομάρχες, Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Γενικούς Γραμματείς κ.α.), για τους οποίους ο μέσος όρος των συνολικών τους αποδοχών μέχρι και το έτος 2009 ξεπερνούσε τις 3.500 ευρώ. Να σημειωθεί επίσης πώς καταβάλλεται υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ. ειδική εισφορά 1%, η οποία παρακρατείται από όλους τους ασφαλισμένους από τις αρχές του 2011.

Οι διαχειρίσεις των ετών 2009, 2010 και 2011 του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. έκλεισαν με πλεονάσματα, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια, τα διαθέσιμα κεφάλαια του Τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδας μετά την υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) φθάνουν σε ονομαστική αξία του ενεργητικού τα 165 εκατομμύρια ευρώ και σε τρέχουσα αξία του ενεργητικού τα 88 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το Ταμείο είναι εύρωστο σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2011 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην αναλογιστική αυτή μελέτη αναφέρονταν πώς, «η τεχνική βάση όλων των υπολογισμών κρίνεται επαρκώς συντηρητική, ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας και το αναλογιστικό του πλεόνασμα ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ».
 Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν τις δήθεν εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ξεγυμνώνουν όσους επιχειρούν με μεθοδεύσεις να εμφανίσουν προβληματικό τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. και να μειώσουν το εφάπαξ στους ασφαλισμένους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει με κάθε τρόπο ότι είναι αποφασισμένη να εναντιωθεί σε τέτοιου είδους πρακτικές και να αγωνισθεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου