Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Ερώτηση 6 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-   Εσωτερικών
-    Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Θέμα: Αποκλεισμός εργαζομένων από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012 δημοσιεύτηκε η με αριθμ.:οικ.2/16519/0022/24-2-2012 κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011. 

Το επίδομα αυτό δίνονταν ως πρόσθετη αμοιβή σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων λόγω των  ιδιαιτεροτήτων  που παρουσιάζει  η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και  ο χώρος εργασίας τους.
Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)  αποκλείστηκαν ακόμα και κατηγορίες εργαζομένων που ανήκουν στον Κ.Β.Α.Ε. του ΙΚΑ (Κανονισμό Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων) ή έχουν ενταχθεί στα ΒΑΕ με βάση το άρθρο 4 του ν.3660/2008, ενώ αποφασίστηκε καταχρηστικά η  καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους από την πρώτη Μαΐου του 2012,  έξη μήνες δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου.
 Αναλυτικά σας αναφέρουμε κατηγορίες εργαζομένων που χάνουν το επίδομα :
1. Εργατοτεχνίτες εν γένει: Σιδηρουργοί, Υδραυλικοί, Αλουμινάδες, Ηλεκτρολόγοι, Φανοποιοί, Τεχνίτες Συντηρητές, Πρακτικοί Μηχανικοί, Εργάτες Κήπων, Τεχνίτες Κηπουροί-Δενδροκόμοι-Ανθοκηπουροί, οι απασχολούμενοι στην τοποθέτηση Υαλοπινάκων, Εργάτες και Τεχνίτες στη σήμανση των Οδών, Εργάτες και Τεχνίτες Σωληνώσεων και Σιδηροκατασκευών και οι Ηλεκτροσυγκολητές.
 2. Οικοδομικές εργασίες: Οικοδόμοι, Τεχνίτες Οικοδόμοι, Κτίστες Πέτρας, Καλουπατζήδες, Σοβατζήδες, Κτίστες, Ξυλουργοί, Ελαιοχρωματιστές, Εργάτες οδοποιίας, Εργάτες και Τεχνίτες Ύδρευσης.
 3. Υγειονομικό προσωπικό: Τραπεζοκόμοι, Βοηθοί Μάγειροι, Μάγειροι, Οικογενειακοί Βοηθοί, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές κ.λπ.
 4. Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
 5. Νυχτοφύλακες, Φύλακες-Εργάτες και το Εποπτικό προσωπικό της καθαριότητας.
 6. Καθαρίστριες-στές των δημοτικών και σχολικών Κτιρίων, των Παιδικών Σταθμών, των Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων και Γηπέδων κλπ.
 7. Προσωπικό που απασχολείται στους Χώρους επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων (Βιολογικούς καθαρισμούς, Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,  Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Υπολειμμάτων, ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) , αμαξοστάσια κλπ.
 8. Οι Μουσικοί Πνευστών Οργάνων.
 9. Οι Εργάτες των Δημοτικών Σφαγείων.
 10. Οι Εργάτες Καθαριότητας των Δημοτικών Νεκροταφείων.
 11. Οι Καμαρώτοι-Καμαριέρες και οι Τρίφτες στα Δημοτικά Λουτρά.
 12. Οι Εργάτες και Τεχνίτες Ψεκασμού.
 13. Οι απασχολούμενοι ως Θερμαστές και Λεβητοκαθαριστές.
 14. Προσωπικό που απασχολείται στα κυνοκομεία.
 15. Προσωπικό που απασχολείται σε μονάδες αφαλάτωσης.
 16. Προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και μηχανών γραφείου.
Επειδή οι  ειδικότητες που αναφέρουμε αναλυτικά  ανήκουν στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων αυτών πρέπει να είναι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Επειδή  το διάστημα από 1-11-2011 που εφαρμόστηκε το ενιαίο μισθολόγιο, έως και 1-5-2012 -ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας- οι εργαζόμενοι αυτοί συνέχισαν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις ίδιες ειδικότητες και στους ίδιους χώρους εργασίας.
Επειδή τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ από θέση αρχής είναι αντίθετος στις επιδοματικές πολιτικές  και θεωρεί ότι το εν λόγω επίδομα πρέπει να ενσωματωθεί στον βασικό μισθό των δικαιούχων εργαζομένων ώστε  να υπολογισθεί  και στις συντάξιμες αποδοχές τους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1)    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται προβούν για να αποκαταστήσουν τις αδικίες που προκαλούν οι αποκλεισμοί κατηγοριών εργαζομένων από την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και να τροποποιήσετε την κοινή υπουργική απόφαση (οικ.2/16519/0022/24-2-2012), ώστε να χορηγηθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, βάση της ειδικότητας αλλά και του χώρου που απασχολούνται;
2)    Προτίθενται να καταβάλλουν στους  δικαιούχους  αναδρομικά το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από την ημερομηνία εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου(ν.4024/2011), δηλαδή από 1-11-2011 και όχι από την 1-5-2012 ;
3)   Προτίθενται να τροποποιήσουν τη σχετική διάταξη και να συμπεριλαμβάνεται το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στις βασικές αποδοχές των δικαιούχων εργαζομένων ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 Στρατούλης Δημήτρης
Καραγιαννίδης Χρήστος
 Μπάρκας Κώστας
 Μπόλαρη Μαρία
 Σταθάς Γιάννης
 Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου