Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Μίχαλος: Να δημιουργηθεί Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παρεμπορίου

Η διασπορά των αρμοδιοτήτων δίωξης παρεμπορίου και η απουσία ενός κεντρικού ενιαίου φορέα για την υλοποίηση του σχετικού έργου, δημιουργούν επικαλύψεις, καθιστώντας το σχετικό έργο, στην ουσία, αναποτελεσματικό.

Αυτό σημειώνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος σε επιστολή του στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη με την οποία προτείνει τη δημιουργία Σώματος Ελέγχου και Δίωξης Παρεμπορίου (ΣΕΔΙΠ), το οποίο θα συγκεντρώσει όλες τις αρμοδιότητες των συναρμόδιων σήμερα υπηρεσιών

Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι από το 2008 την κύρια ευθύνη για τη δίωξη του παρεμπορίου έχουν οι ελεγκτικές Υπηρεσίες κάθε Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ειδικές περιπτώσεις ελέγχου μπορεί να συγκροτούνται, με ευθύνη των Δήμων, μικτά συνεργεία ελέγχων από τις παραπάνω συναρμόδιες Υπηρεσίες (Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Α2-408/2-4-2008).

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης είναι γνωστά, όπως σημειώνεται στην επιστολή. Δηλαδή, αντί για τον περιορισμό της διακίνησης παρεμπορίου, παρατηρήθηκε έξαρση, η οποία - συνδυαζόμενη με την οικονομική κρίση και την ύφεση - συντέλεσε στο να φτάσει η επιβίωση του νόμιμου εμπορίου σε οριακή κατάσταση.

Σήμερα, ο τζίρος του παρεμπορίου ανέρχεται στα €25 δισ., η φοροδιαφυγή, από αυτό, στα €8 δισ., η δε χώρα μας συγκαταλέγεται στις δέκα πρώτες χώρες της Ε.Ε. στη διακίνηση - διάθεση παραποιημένων προϊόντων, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ τονίζει στην επιστολή του ότι "το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε, και πάλι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες - μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Ανάπτυξης στις 23/08/2012, με τους αρμόδιους φορείς και θέμα την καταστολή του παραεμπορίου.

Το ζητούμενο για την αποτελεσματική πάταξη του παραεμπορίου δεν είναι η δημιουργία απλά ενός συντονιστικού οργάνου των διάσπαρτων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη σχετική αρμοδιότητα αλλά η ύπαρξη ενός νέου οργάνου που θα έχει εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα και την ευθύνη για να φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.

Πιστεύουμε ότι είναι άμεση ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κεντρικός, ενιαίος φορέας, αποκλειστικά υπεύθυνος για το αντικείμενο της δίωξης του παραεμπορίου, με πανελλαδική διάρθρωση και αρμοδιότητα".

Αναλυτικότερα, από την ΚΕΕΕ προτείνεται η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων των συναρμόδιων υπηρεσιών σε ένα όργανο, με την ονομασία "Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου" (ΣΕΔΙΠ), του οποίου θα προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, και το οποίο θα υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι αρμοδιότητες του Σώματος ορίζονται ως αυτές που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για το αντικείμενο και για τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.

Στην ουσία, δεν πρόκειται για τη δημιουργία νέα Υπηρεσίας, αλλά για ενοποίηση/συνένωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε ένα Σώμα , το οποίο θα στελεχωθεί αυστηρώς με τη μεταφορά σε αυτό των υπαλλήλων των διαφόρων φορέων οι οποίοι ασχολούνται σήμερα με το αντικείμενο, χωρίς τη διενέργεια νέων προσλήψεων (οι οποίες άλλωστε, δεν είναι δυνατό να γίνουν, βάσει των διατάξεων των Μνημονίων).

Ειδικότερα: Οι θέσεις του προσωπικού της εν λόγω Υπηρεσίας καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των υπηρεσιών που ασκούσαν τις αρμοδιότητες αυτές, με μεταφορά αυτών, τόσο σε κεντρικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο, η δε στελέχωση γίνεται άμεσα, με μετακίνηση υπαλλήλων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4024/2011) καθώς και των χρησιμοποιούμενων από αυτούς μέσων για την άσκηση του σχετικού έργου, από Υπηρεσίες διαφορετικών Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Επιμελητηρίων της χώρας, για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Επίσης προβλέπεται -και κρίνεται αναγκαία- η τοποθέτηση Εισαγγελικής Αρχής στην εν λόγω Υπηρεσία με αρμοδιότητα τη δίωξη των σχετικών παραβάσεων.

Πηγή: news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου