Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων για τα οικονομικά

Την πρόθεση του «να ενώσει τη φωνή του με τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας και από κοινού με αυτούς να προβεί σε κάθε πρόσφορο μέσο διαμαρτυρίας», εκφράζει με ψήφισμά του το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα στο ίδιο ψήφισμα τονίζεται ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσει όρθιο το Δήμο προς όφελος των δημοτών· δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους επιθυμούν την τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με παλαιοκομματικά κριτήρια και υπό κρατική κηδεμονία».

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος που θα αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στους Αρχηγούς των πολιτικών Κομμάτων, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και στην Περιφερειακή Ένωση  Δήμων Αττικής είναι το εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Έχοντας πλήρη γνώση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, κατά τη συνεδρίασή του της 27ης Αυγούστου 2012

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης μειώθηκαν από 2.845.000.000€ το 2009 σε 1.171.007.304€ το 2012, δηλαδή ποσοστό μείωσης 59%
Τα έσοδα της ΣΑΤΑ μειώθηκαν από 845.500.000€ το 2009 στα 380.000.000€ το 2012, δηλαδή ποσοστό μείωσης 55,16%

Δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα για την απόδοση στους δήμους των παρακρατηθέντων κατά τα προηγούμενα έτη πόρων, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί με νόμο

Το συνολικό χρέος των δήμων προς πιστωτικά ιδρύματα είναι 1,8 δις €, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 1% του συνολικού δημοσίου χρέους της χώρας.

H τοπική αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης. Αν οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση εφαρμόζονταν στο σύνολο του δημοσίου τομέα, η χώρα θα παρουσίαζε πρωτογενές πλεόνασμα και δεν θα ήταν απαραίτητη η περαιτέρω λήψη επώδυνων μέτρων. Επιπλέον, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση εφάρμοσε άμεσα το επώδυνο ενιαίο μισθολόγιο, κάποιες ΔΕΚΟ, επί ένα σχεδόν έτος, δεν εφάρμοσαν το νόμο.

Η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» μείωσε τον αριθμό των δήμων από 1.034 σε 325, ενώ δεν υπήρξαν αντίστοιχες μειώσεις δομών σε άλλους τομείς του δημοσίου, ακόμη και σε οφθαλμοφανείς περιπτώσεις.

Υπάρχει απροθυμία του κράτους, ειδικότερα του Υπουργείου Οικονομικών, να ανταποκριθεί στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι δήμοι, για να εισπράξουν τα ίδια έσοδα, ιδίως με την άμεση και απρόσκοπτη παροχή των αιτούμενων στοιχείων, και τούτο παρά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 261 παρ. 3 του ν. 3852/2010. Η Πολιτεία αρνείται να θεσμοθετήσει αποτελεσματικά μέτρα για την ενίσχυση των δημοτικών εσόδων, όπως είναι η δημοτική φορολογική ενημερότητα.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν οι δομές κοινωνικού χαρακτήρα, προκειμένου να εφαρμοστούν ολοκληρωμένα προγράμματα ανακούφισης των δημοτών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ιδίως όσον αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και τους αδύναμους δημότες.

Οι δήμοι, ως το σημαντικότερο κύτταρο της κοινωνίας, οφείλουν να στέκονται αρωγοί προς τους δημότες.

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ

Να μην υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι να καλύπτουν πλήρως το λειτουργικό κόστος των δήμων και να υπάρχουν πόροι για την ανάπτυξη υποδομών.

Να αποδοθεί η ΣΑΤΑ, προκειμένου να γίνουν άμεσα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό οι κοινωνικές δομές των δήμων,  ιδίως οι παιδικοί σταθμοί.

Να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση στους μισθούς των εργαζομένων, καθώς ήδη πολλοί αναγκάζονται να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Να καταπολεμηθούν οι αγκυλώσεις και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που πλήττουν την αυτοδιοίκηση επιδεινώνοντας της ύφεση

Να αναγνωριστεί επιτέλους εμπράκτως η συμβολή της αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσει όρθιο τον Δήμο προς όφελος των δημοτών· δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους επιθυμούν την τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με παλαιοκομματικά κριτήρια και υπό κρατική κηδεμονία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων ενώνει τη φωνή του με τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας και δηλώνει ότι από κοινού με αυτούς θα προβεί σε κάθε πρόσφορο μέσο διαμαρτυρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου