Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

Δίκοπα μαχαίρια τα κριτήρια κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού

Τα κριτήρια με τα οποία θα κατατάσσεται το πλεονάζον προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών κατατέθηκαν προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ευνοούνται όσοι έχουν και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών, ούτε όσοι είναι γνώστες πολλών ξένων γλωσσών, αντιθέτως ευνοούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι πολύτεκνοι και οι έχοντες χρόνια προϋπηρεσίας ανεξαρτήτων προσόντων


Σύμφωνα με το υπουργείο, όσοι υπάλληλοι μπουν σε εφεδρεία θα αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια. Στο προεδρικό διάταγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
  • ► Όποιος έχει διδακτορικό δίπλωμα δικαιούται 150 μονάδες. Όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, δικαιούται 100 μονάδες. Αν κάποιος διαθέτει όμως και διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις 200 μονάδες.
  • ► Αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος μπορεί να χειριστεί ηλεκτρινικό υπολογιστή για επεξεργασία κειμένων ή για να σερφάρει στο διαδικτύο, δικαιούται 20 μονάδες.
  • ► Όποιος είναι γλωσσομαθής δικαιούται 40 μονάδες μέγιστο όσες γλώσσες και να ξέρει, ενώ αντίστοιχα αν κάποιος ίσα που ξέρει να μιλάει μια ξένη γλώσσα δικαιούται 10 μονάδες.
  • ► Ο κάθε υπάλληλος δικαιούται 25 μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.
  • ► Αντίστοιχα για κάθε ηλικιακό έτος (από 21 εώς 60 ετών) δικαιούται 4 μονάδες ανά έτος.
  • ► Οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας δικαιούνται 60 μονάδες για κάθε ένα παιδί.
Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι τελικά συμπεριληφθούν στον πίνακα κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού, έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του πίνακα στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλου όλα τα δικαιολογικά που θεωρούν ότι μπορούν να ακυρώσουν την ένταξή τους στον πίνακα μαζί με ένα παράβολο. 

Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=309982

Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου