Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

Καταιγίδα αλλαγών σε όλο το Δημόσιο - Σε εφεδρεία 14.000 υπάλληλοι

Καθιερώνεται ο θεσμός του κρατικού υπαλλήλου ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των υπαλλήλων για να καλυφθούν κενά και ελλείψεις υπηρεσιών

Καταιγίδα αλλαγών στον δημόσιο τομέα με συρρικνώσεις, συγχωνεύσεις και κλείσιμο επιχειρήσεων και Οργανισμών που θα οδηγήσουν στην εφεδρεία 14.000 άτομα, αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο.


Οπως ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευ.Βενιζέλος θα υπάρχει στο Δημόσιο ένας μισθός για όλους τους υπαλλήλους που έχουν την ίδια θέση και τα ίδια προσόντα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει μισθολογική διαφορά μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών υπουργείων της ίδιας θέσης.

Για να γίνει αυτό καταργείται η "προσωπική διαφορά" που καθιέρωνε το προηγούμενο σχέδιο.

Επεκτείνεται ο θεσμός της εφεδρείας σε όλους τους υπαλλήλους με εξαίρεση τους μόνιμους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα. Το πλεονάζον προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετά την κατάρτιση και επανεκπαίδευσή του.

Η εργασιακή εφεδρεία ορίζεται σε 12 μήνες και με ύψος αποδοχών στο 60%, ενώ, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, απολύσεις στη φάση αυτή δεν υπάρχουν.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όποιος δεν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και κατάρτισης, τότε θα ισχύσει ό,τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

Οι προσλήψεις στον δημόσιο τομέα διατηρούνται στην αναλογία 1:10, ενώ θα υπάρξει μείωση του αριθμού των συμβασιούχων, αλλά και εξέταση του ενδεχόμενου της εθελοντικής μερικής απασχόλησης ή της εθελοντικής άδειας άνευ αποδοχών.

Καθιερώνεται δε "πριμ παραγωγικότητας" για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των βαρέων και ανθυγιεινών και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει ενιαίος φορέας φόρων και εισφορών.

Καθιερώνεται ο θεσμός του κρατικού υπαλλήλου ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των υπαλλήλων για να καλυφθούν κενά και ελλείψεις υπηρεσιών από εκείνες που διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό.

Στην εφεδρεία θα μπαίνουν οι υπάλληλοι ύστερα από αξιολόγηση που θα κάνουν εταιρείες υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και όχι οι διοικήσεις τους.

Με νομοσχέδιο που θα καταθέσει ο υπουργός Εργασίας θα προωθηθούν αλλαγές στις επιχειρησιακές συμβάσεις. Επίσης θα δημιουργηθεί μια υπηρεσία που θα εισπράττει τους φόρους και τις εισφορές. Η κυβέρνηση θα εξετάσει το θέμα των εισφορών για επιχειρήσεις που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και είναι εντάσεως εργασίας και για άλλες που είναι εντάσεως κεφαλαίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις.

Σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η οποία αρχικά σχεδιαζόταν με χρονικό ορίζοντα εννεαμήνου, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και θα περιλαμβάνει καταργήσεις, συνενώσεις και συρρικνώσεις φορέων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε επίσης ως άμεσα αναδιαρθρούμενες τις εταιρείες ΚΕΔ, ΟΔΔΥ, ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΡΤ και άλλους φορείς που δεν κατονόμασε.

Οι δέκα παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Ευαγγ. Βενιζέλος
 1. Eπιταχύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις και διατηρούνται οι ποσοτικοί στόχοι.
 2. Kαταργούνται ή συγχωνεύονται φορείς του Δημοσίου.
 3. Διευρύνεται ως τις παρυφές του στενού δημόσιου τομέα η εργασιακή εφεδρεία.
 4. Oι μόνιμοι υπάλληλοι θα αποκαλούνται κρατικοί υπάλληλοι.
 5. Διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων ανάλογα με το αν είναι εντάσεως εργασίας- κεφαλαίου.
 6. Aνοίγουν άμεσα και χωρίς καμία εξαίρεση όλα τα κλειστά επαγγέλματα.
 7. Tο μισθολόγιο στο Δημόσιο θα ισχύσει χωρίς εξαιρέσεις.
 8. Μπαίνει «ψαλίδι» στις εργασιακές συμβάσεις.
 9. Όσοι φορείς δεν είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους (αποστολή οικονομικών στοιχείων), θα τους κόβονται οι επιχορηγήσεις.
 10. Θα μπει «μαχαίρι» στις δαπάνες της υγείας με ριζικές παρεμβάσεις στους τομείς του φαρμάκου.
Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=112027179

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου