Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Απόσπαση δημοτικών αστυνομικών στον Δήμο Νάουσας

Αθήνα 28.9.2011, 12:19

Ο Δήµος Νάουσας απευθύνει δηµόσια πρόσκληση για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δηµοτικής Αστυνοµίας κατά την τουριστική περίοδο από 1/11/2011 έως και 30/4/2012.

Στην ανωτέρω τουριστική περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξηµένες οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δηµοτικής Αστυνοµίας, λόγω της λειτουργίας του Χιονοδροµικού Κέντρου 3 – 5 Πηγάδια Νάουσας τη χειµερινή περίοδο 2011 - 2012, αλλά και των εκδηλώσεων της Αποκριάς έτους 2012.

Καλούνται οι Δηµοτικοί Αστυνόµοι άλλων Δήµων που επιθυµούν να αποσπαστούν στον Δήµο Νάουσας για το ανωτέρω διάστηµα των 6 µηνών (σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 3731/2008 ) να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήµου (Δηµαρχίας 30, ΤΚ 59200, τηλ.: 2332350335 ), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και τις 10/10/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου