Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Τροποποίηση στην υπουργική απόφαση για τα έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση 2/54400/0022 του υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που τροποποιεί την ισχύουσα για τα έξοδα κίνησης. Η μόνη αλλαγή αφορά στη μη περικοπή των εξόδων κίνησης κατά τις ημέρες που ο υπάλληλος παρακολουθεί το υποχρεωτικό πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης του άρθρου 54 του Ν. 3584/2007.

Η απόφαση αυτή ρυθμίζει την καταβολή των εξόδων κίνησης όταν ο υπάλληλος παρακολουθεί το (υποχρεωτικό) εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, μετά το θέμα που προέκυψε πρόσφατα με την αποκοπή στο εξής των εξόδων κίνησης όταν ο υπάλληλος παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Να σημειώσουμε ότι η νέα απόφαση εκδίδεται μετά από σχετικό έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία ζητούσε να μην γίνεται περικοπή στα έξοδα κίνησης σε σειρά περιπτώσεων, μεταξύ των οποίων και τα εργατικά ατυχήματα. Δυστυχώς ικανοποιήθηκε μόνο το αίτημα που αφορά το εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του άρθρου 54 του Ν. 3584/2007. Είχαμε δημοσιεύσει το σχετικό έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ εδώ.

Κατεβάστε τη νέα υπουργική απόφαση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου:
Δείτε και τις προηγούμενες αποφάσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου