Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011

Επείγον έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την ανάθεση μη προβλεπόμενων καθηκόντων σε δημοτικούς αστυνομικούς

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011
                                                                 
Αριθμ. Πρωτ.: 864


Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


Σας στέλνουμε συνημμένα τη με αριθμ. πρωτ.: 41870/30-8-2011 απόφαση (4093/2011) του Δημάρχου Γλυφάδας σύμφωνα με την οποία αναθέτει σε τρεις (3) υπαλλήλους του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας παράλληλα με τα καθήκοντά τους και καθήκοντα Διοικητικών Υπαλλήλων στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, οι οποίες καμιά σχέση δεν έχουν με το περιεχόμενο της απόφασης του Δημάρχου Γλυφάδας.

Ερωτάσθε αν μπορεί να ανατεθούν παράλληλα με τα καθήκοντά τους στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας καθήκοντα Διοικητικού Υπαλλήλου καθώς το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3731/2008, υπάγεται σε αυτοτελή υπηρεσία, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ειδική διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος     Ιωάννης ΤσούνηςΣχόλιο: Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απάντηση του υπουργείου, καθώς πολλοί δημοτικοί αστυνομικοί χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τρύπες άλλων υπηρεσιών και όχι μόνο.

2 σχόλια: