Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για το νέο «φρούτο» της μαύρης & ανασφάλιστης εργασίας δια του εθελοντισμού & δελτίο τύπου κατά Λοβέρδου - Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. για το θέμα

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1205

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Εθελοντισμός»... η μαύρη εργασία στους Ο.Τ.Α.!!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την τεράστια έλλειψη προσωπικού στις Υπηρεσίες αιχμής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την συντονισμένη μεθόδευση κυβέρνησης και αιρετών να υποκαταστήσουν το προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας (Δίμηνα, Κοινωφελής Εργασία, Μ.Κ.Ο., ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. κ.λπ.). Νέο φρούτο πλέον στις ξεχειλωμένες εργασιακές σχέσεις είναι η δήθεν «εθελοντική εργασία» που ουσιαστικά υποκρύπτει «μαύρη και ανασφάλιστη εργασία»!!!
Ενημερώνουμε τους Συλλόγους Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πως πλήθος αιρετών προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις προσωπικού στις θεσμοθετημένες Υπηρεσίες των Δήμων βάζοντας από την «πίσω πόρτα» δήθεν «εθελοντές». Ενέργεια φανερά μη νόμιμη και τελικά επικίνδυνη για τους ίδιους τους Δημότες!!! Σημειώνεται, ότι κίνδυνο διατρέχουν και οι Διοικήσεις των Δήμων, σε περίπτωση, που είτε σημειωθεί κάποιο ατύχημα είτε τελεστεί κάποια παράνομη πράξη εκ μέρους των «εθελοντών».
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το με αριθμ. πρωτ.: 26129/10-7-2012 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετικό ερώτημα όπου ξεκαθαρίζει πως το θεσμικό πλαίσιο δεν παρέχει την δυνατότητα εθελοντικής εργασίας σε Ο.Τ.Α. και ως εκ τούτου οι Ο.Τ.Α. απαγορεύεται να δέχονται την παροχή εθελοντικής εργασίας στις οργανωμένες υπηρεσίες τους.
Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια «μαύρης εργασίας» με το πρόσχημα του εθελοντισμού διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και διεκδικώντας την κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κρούσματα «μαύρης» ουσιαστικά εργασίας σε οργανωμένες υπηρεσίες οι Σύλλογοι-Μέλη θα πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα στις Διοικήσεις των Δήμων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να καταγγέλλουν το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στις Διευθύνσεις Υγιεινής της Περιφέρειας όταν αφορά Υπηρεσίες όπου παρέχονται υπηρεσίες Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
      Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος             Γιάννης Τσούνης

Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. για την εθελοντική εργασία:
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 26129


Σε συνέχεια της ανωτέρω ηλεκτρονικής επιστολής σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν παρέχεται εν γένει η δυνατότητα εθελοντικής εργασίας σε ΟΤΑ.
Ως γνωστόν, κατά πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η διοίκηση μπορεί να προβαίνει μόνο στις ενέργειες εκείνες για τις οποίες παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση από την υφιστάμενη νομοθεσία, και όχι σε εκείνες που απλώς δεν απαγορεύονται από κάποια διάταξη. Ως εκ τούτου, οι ΟΤΑ δεν μπορούν να δεχθούν την παροχή εθελοντικής εργασίας.
Ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας, υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου δικαιούται, βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία όμως δεν δύνανται να χορηγηθούν σε εθελοντές, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η υγεία και η σωματική τους ακεραιότητα.
Επιπροσθέτως, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν είναι δυνατή ούτε η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες των δήμων οφείλουν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους καταρχήν στις οικείες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες και είναι αρμόδιες να τους ενημερώνουν, και μόνο εφόσον οι υπηρεσίες αυτές αδυνατούν να απαντήσουν, τα ερωτήματα διαβιβάζονται (συνοδευόμενα από τις απόψεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) στο Υπουργείο Εσωτερικών.


Δελτίο τύπου με αφορμή τις δηλώσεις Λοβέρδου για «εθελοντική» εργασία στα σχολεία:
 
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1228

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε λίγο η συγκυβέρνηση θα ζητήσει από τους εργαζόμενους του Δημοσίου να πληρώνουν κιόλας για τις υπηρεσίες που παρέχουν, ίσως με επιχείρημα την… εργασιακή εμπειρία που αποκτούν. Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό είπε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος καλώντας άνεργους εκπαιδευτικούς να δουλέψουν αμισθί με «αντάλλαγμα» τα μόρια, σε μία προχωρημένη ομολογουμένως ερμηνεία των δηλώσεων του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά πώς οι εργαζόμενοι είναι «προνομιούχοι».

Πρόκειται για πρωτοφανείς και εξαιρετικά σοβαρές καταστάσεις στον εργασιακό τομέα που μόνο ως αστείο δεν πρέπει να εκληφθούν από τους εργαζόμενους. Η συγκυβέρνηση αφού έκανε τις εργασιακές σχέσεις «λάστιχο» υποκαθιστώντας το μόνιμο προσωπικό με προσωπικό που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, κοινωφελής εργασίας και μέσω Μ.Κ.Ο. και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. τώρα προχωρά στην επόμενη φάση του σχεδίου της για την πλήρη ισοπέδωση τους. Εγκαινιάζει μία νέα μορφή εργασίας που ακούει στο όνομα «εθελοντική».

Αυτή τη στιγμή πλήθος αιρετών προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις προσωπικού στις θεσμοθετημένες υπηρεσίες των Δήμων βάζοντας από την «πίσω πόρτα» δήθεν «εθελοντές». Ενέργεια φανερά μη νόμιμη και επικίνδυνη για τους ίδιους τους Δημότες. Αποδεικνύεται και από το με αριθμ. πρωτ.: 26129/10-7-2012 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετικό ερώτημα όπου ξεκαθαρίζει πως «το θεσμικό πλαίσιο δεν παρέχει την δυνατότητα εθελοντικής εργασίας σε Ο.Τ.Α. και ως εκ τούτου οι Ο.Τ.Α. απαγορεύεται να δέχονται την παροχή εθελοντικής εργασίας στις οργανωμένες υπηρεσίες τους».

Σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαίνει το κράτος να προωθεί τη «μαύρη και ανασφάλιστη εργασία» στο Δημόσιο και από την άλλη μεριά δήθεν να βάζει πρόστιμα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις γιατί απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους; Με αυτόν τον τρόπο θέλει να μειώσει την ανεργία και να αντιμετωπίσει την κατάρρευση των Ασφαλιστικών Ταμείων; Με εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν τα παιδιά των Ελλήνων εθελοντικά και Δημοτικούς Υπαλλήλους που θα στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας και των Δημοτών «τζάμπα», πιθανόν αύριο και με άμισθους γιατρούς θα «χτίσει» η συγκυβέρνηση τη Νέα Ελλάδα;

Οι δηλώσεις Λοβέρδου και η προσπάθεια προώθησης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της «εθελοντικής» εργασίας, αποκαλύπτουν τα σχέδια της νεοφιλελεύθερης και «βάρβαρης» πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η συγκυβέρνηση για να ξεπληρώσει τις επιταγές τις οποίες έδωσε στην τρόικα σε βάρος του Ελληνικού λαού.

Εργαζόμενοι και πολίτες είναι επιτακτική ανάγκη να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σε αυτούς που θέλουν ακόμη περισσότερο υποβαθμισμένη την Παιδεία, την Υγεία, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. Σε αυτούς που θέλουν την πλήρη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας, και τις επόμενες γενιές των Ελλήνων να γίνονται θυσία στο βωμό των μνημονίων. Φτάνει πια. Είναι ευθύνη όλων μας να τους σταματήσουμε τώρα…

Όσον αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στην απόπειρα εφαρμογής της «εθελοντικής εργασίας» η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της να παρεμβαίνουν άμεσα στις Διοικήσεις των Δήμων όπου διαπιστώνουν κρούσματα «μαύρης» ουσιαστικά εργασίας σε οργανωμένες υπηρεσίες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να καταγγέλλουν το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στις Διευθύνσεις Υγιεινής της Περιφέρειας όταν αφορά Υπηρεσίες όπου παρέχονται υπηρεσίες Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου