Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Α.Σ.Ε.Π. για τον χρόνο ανάρτησης των νέων οριστικών πινάκων της Ανακοίνωσης 5/2013 για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β' 2999)


Γνωστοποιείται ότι, ενόψει νέας συγκρότησης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέοι οριστικοί πίνακες διάθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 5/2013 Ανακοίνωση) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. εντός των επομένων ημερών.

Πηγή: ΑΣΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου