Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Απάντηση ΑΣΕΠ για τον χρόνο έκδοσης των νέων οριστικών πινάκων της Ανακοίνωσης 5/2013 και των προσωρινών πινάκων της Ανακοίνωσης 15/2014

Σύμφωνα με απάντηση από το Α.Σ.Ε.Π. σε ερώτημα συναδέλφου, εκτιμάται ότι οι νέοι οριστικοί πίνακες της Ανακοίνωσης 5/2013 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εντός της επόμενης εβδομάδας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έκδοση των προσωρινών πινάκων της Ανακοίνωσης 15/2014, χωρίς να γίνεται εκτίμηση για τον ακριβή χρόνο έκδοσης.

 Ακολουθεί η απάντηση του Α.Σ.Ε.Π.:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου