Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Καταγγελία ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά ΥΠ.ΕΣ. για την αξιολόγηση - «Προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας & της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας» η κατάργηση Δημ. Αστυνομίας - σχολικών φυλάκων;

Δείτε αρχικά την ανακοίνωση-καταγγελία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, και στη συνέχεια το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που συσχετίζει έμμεσα (χωρίς να υπάρχει λογική συνοχή είναι η αλήθεια) την κατάργηση Δημοτικής Αστυνομίας - Σχολικών Φυλάκων με την αξιολόγηση, εντάσσοντάς τες σε προσπάθεια προαγωγής της κοινωνικής ευημερίας & της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας!!!


Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014
 Αριθμ. Πρωτ.: 1249

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες έχει αποσταλεί στις υπηρεσίες των Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών το με αριθμ. πρωτ.: τ.τ.42128/30-10-2014 έγγραφο με θέμα, «Αξιολόγηση δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού». Πρόκειται για μία ύπουλη ενέργεια, αφού επιχειρείται με διαδικασίες εξπρές και δήθεν «τυπικές» να μας πιάσουν στον ύπνο και να οδηγηθούν οι υπηρεσίες των Δήμων σε μια «αξιολόγηση» με μόνο στόχο την ανορθολογική συρρίκνωση των δομών, όπως έγινε πολύ πρόσφατα και στα Υπουργεία.

Το έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών ολοκληρώνεται με τον ορισμό της αστείας προθεσμίας των λίγων ημερών (μέχρι το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014…) για ένα τόσο σοβαρό έργο.

Στο ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου συμπεριλαμβάνονται πράγματα που προφανώς δεν έχουν λογική αλληλουχία μεταξύ τους. Πώς ακριβώς συνδέονται «η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας», «η κατάργηση των Σχολικών Φυλάκων» με την προσπάθεια «περαιτέρω προαγωγής της κοινωνικής ευημερίας και της συνοχής του κοινωνικού ιστού»; Ή, τι αλήθεια εννοείται στη φράση «η αξιολόγηση των δομών μέσω της επικαιροποίησης των υφισταμένων Οργανισμών…»; 
Όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι, δεκάδες Δήμοι, παρά τις προβλέψεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), δεν έχουν Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), δεν έχουν συγκεκριμένη περιγραφή θέσης ούτε αξιοκρατική υπαλληλική ιεραρχία επιλεγμένη από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Στο συνημμένο κείμενο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών «Κείμενο προδιαγραφών και Οδηγιών», καταδεικνύεται η περιορισμένη ποιότητά του από το ότι δεν συνδέει τους Οργανισμούς με αυτό που είναι το λογικό προαπαιτούμενο τους, δηλαδή το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, στο οποίο πρέπει να ορίζονται οι σκοποί και να προσδιορίζονται στρατηγικές για την επίτευξή τους. Οι οργανώσεις που αποτυπώνονται στους οργανισμούς, πρέπει να συστήνονται για να υλοποιήσουν τις στρατηγικές. Όταν λοιπόν θέλουμε να «αξιολογήσουμε» την οργάνωση κάποιου φορέα, αυτό δεν μπορεί να γίνεται χωρίς αναφορά στους σκοπούς και στις στρατηγικές που έχει υιοθετήσει… Οτιδήποτε άλλο συνιστά απλά και μόνο εμπειρική προσέγγιση ερασιτεχνικού χαρακτήρα και όχι σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια συγκαλυμμένη ενέργεια υπηρέτησης των στόχων που έχει θέσει η συγκυβέρνηση και η τρόικα, για την κατάργηση των Δημοσίων αγαθών και τη διάλυση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η προσπάθεια του Υπουργείο Εσωτερικών είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ και καιρό έχει επισημάνει:
«..η επέμβαση στη δομή διοικητικής υπηρεσίας οπουδήποτε επιπέδου πρέπει να είναι προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης που στηρίζεται στις αρχές της διοικητικής επιστήμης, εις τρόπον ώστε η επιχειρούμενη οργάνωση να είναι ορθολογική, διαρκής και αποτελεσματική και όχι περιστασιακή, αποσπασματική και εξυπηρετική άλλων σκοπών μη σχετιζομένων προς τις ανωτέρω συνταγματικές αρχές..».

Ένα σοβαρό ακόμα ζήτημα που τίθεται με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ποιοί τελικά είναι οι αξιολογητές και ποιός θα κάνει την εργασία που ζητάει το Υπουργείο; Ο Δήμαρχος έχει την τελική ευθύνη αλλά ποιά υπηρεσία, σύμβουλος, ειδικός συνεργάτης ή ποιός άλλος, θα συντάξουν τα απαιτούμενα κείμενα; Τα Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία θα κληθούν να συζητήσουν τυχόν νέους Οργανισμούς θα πάρουν θέση ή απλώς θα έρθουν να νομιμοποιήσουν προαποφασισμένες τροποποιήσεις που θα καταργούν υπηρεσίες και οργανικές θέσεις που θα επιφέρουν απολύσεις και διάλυση των βασικών υπηρεσιών που έχουν σχέση με το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Συμπερασματικά, η αναζήτηση και συγκέντρωση στοιχείων που διαθέτουν και τηρούν οι Ο.Τ.Α. είναι μεν διαδικασία που ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αναζήτηση όμως «αξιολόγησης» από Δήμους για τους Οργανισμούς τους, ερμηνείας-εκτίμησης δηλαδή των στοιχείων, δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των Δημοτικών Συμβουλίων, τα οποία μόνα (Σύνταγμα, άρθρο 102) έχουν και την αρμοδιότητα και την ευθύνη της αξιολόγησης του Οργανισμού τους (αρμοδιότητα που εντάσσεται στον σκληρό πυρήνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Κατά συνέπεια, οι Δήμοι (Δημοτικές Αρχές) οφείλουν να «σκεφτούν» σε τι διαδικασίες εμπλέκονται και να σκεφτούν σοβαρά το αν και πως θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρόσκληση του Υπουργείου…

Για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, ούτε ενδοιασμοί για το τι καλείται να υπηρετήσει και αυτή η προσπάθεια για τη δήθεν «αξιολόγηση» των Δομών. Είναι η συνέχιση της πολιτικής των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων και της διάλυσης των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μία περίοδο όπου οι Δήμοι καταρρέουν, το προσωπικό «εξαφανίζεται», οι υπηρεσίες ερημώνουν και οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Γι’ αυτό δεν θα αποτελέσουμε το «άλλοθι» της πολιτικής τους, αρνούμενοι κάθε συμμετοχή σε μια νέα προσχηματική διαδικασία.

Πολύτιμα εργαλεία για την τεχνοκρατική αποδόμηση της «αξιολόγησης» των Δομών των Ο.Τ.Α. είναι η μελέτη του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις 17 Νοεμβρίου 2013 καθώς και το Δελτίο Τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (αριθμ. πρωτ.: 1319/11-11-2013) που συνημμένα σας στέλνουμε.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος              Γιάννης Τσούνης

Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ:ΕΠΕΙΓΟΝ

Αποστέλλεται ηλεκτρονικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
       Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014   
       Αριθ.  Πρωτ: ττ 42128


ΠΡΟΣ: κκ. Δημάρχους της χώρας

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
FAX :Σταδίου 27
10183 Αθήνα
213136 4029-30
213136 4383               
ΘΕΜΑ:       Αξιολόγηση δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού

                Η μεταρρύθμιση που επετεύχθη μέσω του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010), θεμελίωσε, ομολογουμένως, μια νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή όμως το πρόγραμμα «Καλλικράτης» έως σήμερα η μορφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ έχει αλλάξει, κατόπιν πληθώρας νομοθετημάτων, είτε συστηματικού, είτε αποσπασματικού χαρακτήρα που επέφεραν σημαντικές αλλαγές. 
 
Εξ αυτών σταχυολογούνται η κατάργηση ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και η συνακόλουθη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού τους στους Δήμους, η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, η κατάργηση των σχολικών φυλάκων κλπ. Οι δε τρόποι υποστήριξης του έργου των Δήμων ήταν μεταξύ άλλων η εφαρμογή της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, καθώς και ο θεσμός της διοικητικής υποστήριξης.
 
Κατόπιν τούτων, στην προσπάθεια περαιτέρω προαγωγής της κοινωνικής ευημερίας και της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο πνεύμα αυτό, κρίνεται σκόπιμη η επαναξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, προκειμένου να οδηγήσουν στην τροποποίηση των οικείων οργανισμών τους, με γνώμονα τον εξορθολογισμό στη διάρθρωση των οργανωτικών τους δομών, τη μέγιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων.

Κατά συνέπεια, κύριο ζητούμενο της σχετικής διαδικασίας είναι: α) η αξιολόγηση των δομών, μέσω της επικαιροποίησης των υφιστάμενων οργανισμών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, β) η καταγραφή του υφιστάμενου προσωπικού, γ) η εκτίμηση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών και δ) η εκτίμηση αναγκών στελέχωσης σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης δεν συνδυάζεται σε καμία περίπτωση με απόλυση υπαλλήλων ή περιορισμό οποιουδήποτε δικαιώματός τους. Αντίθετα, αποσκοπεί στην αρτιότερη και ορθολογικότερη οργάνωση των Δήμων, προκειμένου να μπορέσουν μέσα από το νέο ΕΣΠΑ να αντλήσουν πόρους, οι δε Δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν μπροστά τους μια ολόκληρη θητεία να έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο διοικητικό μοντέλο που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στο έργο τους. 

Προς υποβοήθηση και διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας, αποστέλλεται συνημμένα πρότυπο Οδηγού προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο στην Υπηρεσία μας, συνοδευόμενο από τυχόν σχόλια του φορέα σας το αργότερο έως τη 15η Νοεμβρίου 2014.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο κοινοποιείται  τον παρόν, παρακαλείται να μεριμνήσει για την αποστολή των αιτηθέντων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών στην ανωτέρω προθεσμία.
               
Ο Υπουργός
 
Αργύρης Ντινόπουλος
                                                               
            Ο Υφυπουργός                     Ο Γενικός Γραμματέας


         Γεώργιος Ντόλιος                                Γ. Φ. Ιωαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου