Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Άνοιχτή επιστολή Ε.Κ.Ε.Δ.Α. στους συλλόγους-μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ και κάλεσμα να πάρουν θέση στις μεθοδεύσεις του Σ.Δ.Α.Α.

    Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων
   Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας
Αθήνα, 23 Νοέμβρη 2012


Ανοιχτή επιστολή Ε.Κ.Ε.Δ.Α. στους συλλόγους μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ


Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. ενημερώνει τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα ότι την Τετάρτη 19 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Σωματείου Δημοτικών Αστυ­νομικών Αθήνας (Σ.Δ.Α.Α.) με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη. Είχε προηγηθεί επιστολή του Σ.Δ.Α.Α. προς τον κ. Υπουργό με κλαδικά αιτήματα, την οποία φέρονται να έχουν συνυπογράψει εκ των υστέρων, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά και το Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Σ.Δ.Α.Α., τα θέματα της συνάντησης με τον κ. Υπουργό ήταν συγκεκριμένα τα εξής:

  • Αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
  • Το δικαίωμα της μετάταξης από 8ετία σε 6ετία.
  • Συνυπηρέτηση μεταξύ των Δημοτικών Αστυνομικών.
  • Δημιουργία Διεύθυνσης στο Υπ. Εσωτερικών με εποπτικό και συντονιστικό ρόλο.
  • Προμήθεια στολής με την καταβολή εφ’ άπαξ ποσού.
  • Έκδοση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αποφάσεων για τις θέσεις ειδικής ιεραρχίας.
  • Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και εξαίρεση του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
Σε σχέση με τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι ο κ. Υπουργός ήταν αρνητικός στην καταβολή ποσού στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας για την προμήθεια στολής, γιατί οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί εξασφαλίζουν θεωρητικά καλύτερες τιμές. Στο θέμα του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παρέπεμψε στο Υπουργείο Οικονομικών και αντιπρότεινε τη δημιουργία «Ανταποδοτικού Ταμείου» στο οποίο θα καταβάλλεται ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο θα επιστρέφεται στους υπαλλήλους. Για την αξιολόγηση παρέπεμψε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς το θέμα δεν εμπίπτει στις δικές του αρμοδιότητες.

Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα στο δελτίο τύπου συζητήθηκε επίσης το άνοιγμα μετατάξεων σε άλλους κλάδους για τους δημοτικούς αστυνομικούς. Ο κ. Υπουργός μάς ενημέρωσε ότι το ίδιο αίτημα υπέβαλλε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, αλλά ο ίδιος είναι αντίθετος.

Στη συνάντηση όμως τέθηκαν και τα εξής θέματα που μάλλον εσκεμμένα «ξεχνάει» να αναφέρει το προεδρείο του Σ.Δ.Α.Α. στο δελτίο τύπου:
  • Συμμετοχή εκπροσώπου που θα υποδείξει το Σ.Δ.Α.Α. στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτό είναι ένα αίτημα που έθεσε το προεδρείο του Σ.Δ.Α.Α., στο οποίο η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. ουδέποτε είχε συναινέσει, αλλά δεν προέβαλε αντίρρηση για να μην φανεί διασπασμένος ο σύλλογος ενώπιον του κ. Υπουργού. Έχουμε τις αμφιβολίες μας αν τα άλλα δυο σωματεία που συνυπογράφουν την επιστολή είχαν συναινέσει σε αυτή την πρόταση.
  • Πρόταση του κ. Υπουργού για ορισμό εκπροσώπου της Δημοτικής Αστυνομίας στην «Task Force» της τρόικα για τους ΟΤΑ που θα υποδειχθεί σε συνεννόηση του Σ.Δ.Α.Α. με τα σωματεία του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, τα οποία εξάλλου εκπροσωπούσε το Σ.Δ.Α.Α. στη συνάντηση (και πέρα από το πλαίσιο αιτημάτων στην επιστολή), όπως τουλάχιστον αφέθηκε έντεχνα να εννοηθεί στον κ. Υπουργό!
Καταρχήν, θέση της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. είναι ότι ο μόνος αρμόδιος να υποδείξει τον οποιοδήποτε εκπρόσωπο είναι η ΠΟΕ-ΟΤΑ, το θεσμικό δευτεροβάθμιο όργανο που εκ του νόμου εκπροσωπεί το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών στην Ελλάδα. Κανένας πρωτοβάθμιος σύλλογος δεν νομιμοποιείται να ορίσει τον οποιοδήποτε εκπρόσωπο.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. δεν αναγνωρίζει καμία συνδιαλλαγή εργαζομένου με επιτροπή στην οποία συμμετέχει η τρόικα. Δεν νομιμοποιούμε την παρουσία τους, δεν συναινούμε στις αποφάσεις τους! Η προθυμία του προέδρου του Σ.Δ.Α.Α. να αποδεχθεί την πρόταση του κ. Υπουργού αποτελεί συνδικαλιστικό «φάουλ» και ενδεχομένως εμπεριέχει κρυφή ατζέντα.

Για την Ε.Κ.Ε.Δ.Α. είναι επίσης σαφές ότι η όποια εκπροσώπηση των άλλων συλλόγων από το Σ.Δ.Α.Α, αν αυτή υπήρξε, περιοριζόταν αποκλειστικά στα θέματα της επιστολής. Όμως το προεδρείο του Σ.Δ.Α.Α. με τις παρεμβάσεις του στη συζήτηση άφησε να εννοηθεί ότι εκπροσωπεί 1500 άτομα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Πειραιά, παραπλανώντας ουσιαστικά τον κ. Υπουργό. Αυτό εξάλλου καθίσταται πασιφανές και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπ. Εσωτερικών που κάνει αναφορά σε συνάντηση του υπουργού «με εκπροσώπους συλλόγων Δημοτικής Αστυνομίας της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων», φράση την οποία επαναλαμβάνει δυο μήνες αργότερα στην απάντησή του σε Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τη Δημοτική Αστυνομία. Είναι προφανές ότι ο κ. Υπουργός μέσω της συνάντησης με το Σ.Δ.Α.Α. θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει ευρεία εν λευκώ συναίνεση σε όλα τα θέματα που αφορούν στη Δημοτική Αστυνομία!

Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. καλεί τα Σωματεία Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και Πειραιά, το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Πειραιά, και τους λοιπούς συλλόγους που εκπροσωπούν δημοτικούς αστυνομικούς, να πάρουν θέση αν συμφωνούν με τον ορισμό εκπροσώπων που θα υποδείξει το Σ.Δ.Α.Α. για τα διάφορα όργανα και επιτροπές, όπως επιθυμεί ο κ. Υπουργός, παρακάμπτοντας μάλιστα και το εκ του νόμου αντιπρο­σωπευτικό δευτεροβάθμιο όργανο, την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Σε περίπτωση που οι σύλλογοι διαφωνούν, η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. προτείνει να ενημερώσουν με επιστολή τους τον κ. Υπουργό, γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι ο ίδιος έχει αποκομίσει διαφορετική αντίληψη.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά ευθέως την εξέλιξη του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας. Αν υπάρχουν σύλλογοι που δεν συμφωνούν με λευκές επιταγές, ήρθε η στιγμή να το αποδείξουν έμπρακτα. Περαιτέρω υποβάθμιση του θέματος μπορεί μόνο να μας φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Τα μέλη της Ε.Κ.Ε.Δ.Α.