Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

Συνήγορος του Πολίτη: Τρεις προτάσεις-αλλαγές στις δημοτικές κλήσεις για παραβάσεις ΚΟΚ

Νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των δήμων για βεβαίωση των προστίμων του ΚΟΚ, εντός τριών ετών από την ημερομηνία της παράβασης και την κτήση της κλήσης, αντικατάσταση του εντύπου της κλήσης με έντυπο το οποίο θα επικολλάται στο όχημα (αυτοκόλλητο) και θέσπιση του δικαιώματος του «παραβάτη» για την καταβολή του ποσού του προστίμου στο ήμισυ, σε συγκεκριμένο διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης από το δήμο, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη προς το υπουργείο Εσωτερικών. Αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από τις κλήσεις και τα πρόστιμα που επιβάλουν οι δήμοι στα οχήματά τους για παραβάσεις.

Το πόρισμα αφορά συγκεκριμένα δύο ζητήματα:
  1. Τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην ενημέρωση των πολιτών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας, περί των οφειλών τους που προέρχονται από την επιβολή προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν έως και 23 Φεβρουαρίου του 2007 (ημερομηνία τροποποίησης διατάξεων του παλαιού Κ.Ο.Κ.), λόγω παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. περί παράνομης στάσης και στάθμευσης.
  2. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ασφαλή τοποθέτηση στα οχήματα, του εντύπου της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης (εφεξής, κλήσης), με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην λαμβάνουν γνώση της παράβασης- κλήσης.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής, ο βασικός λόγος δημιουργίας όλων των προβλημάτων, που έχουν καταγραφεί από τη διερεύνηση εξαιρετικά πολλών αναφορών, είναι το μεγάλο χρονικό περιθώριο που διαθέτουν οι δήμοι, προκειμένου να αναζητήσουν καταρχάς τους οφειλέτες των προστίμων και, στη συνέχεια, να ολοκληρώσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξής τους. Αποτέλεσμα αυτής της χρονικής ευχέρειας των δήμων είναι, οι «παραβάτες», να καταλήγουν να λάβουν γνώση για πρώτη φορά μιας παράβασης που φέρονται να είχαν διαπράξει, πολλά έτη μετά από τον χρόνο πραγματοποίησής της (ακόμη και μετά από δέκα έτη). 

Συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες στους πολίτες, τόσο για την τέλεση της ίδιας της παράβασης, όσο και για το ενδεχόμενο να έχει ήδη εξοφληθεί το χρέος, αλλά να μην μπορούν να το αποδείξουν, αφού μετά από τόσα χρόνια είναι λογικό να μην έχουν κρατήσει τη σχετική απόδειξη πληρωμής.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η αδυναμία του πολίτη να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης της παράβασης, καθώς επίσης και η αδυναμία εξόφλησης του ποσού του προστίμου στο ήμισυ.